A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Celldömölk

Kis-Máriacell

Vas megyében, a Szombathelyi püspökség területén lévő kegyhely
     Celldömölk Vas megyei kisváros a Szombathelyi püspökségben.
     A XIII. századi dömölki bencés apátság már a XVI. század előtt látogatott búcsújáró hely volt. Csodatevő hírében álló kegyszobrát a törökök elől menekítették északabbra, a Duna mocsaraitól is védett Dénesd községbe. (Az apátság a török uralom alatt elpusztult.)
     A XVIII. századi újrakezdés (1720) után Koptik Odó dömölki apát magával hozta az ausztriai Máriacellből az ottani kegyszobor másolatát, amelynek egy kis kápolnát, mellette pedig magának egy remetelakot épített a dömölki határban. A mai kegytemplom a XVIII. század közepén épült meg. Benne máriacelli mintára a kegyszobor és az oltár fölé kősátrat emeltek. Ebben az időben kútásás közben az egyik munkásra nehéz kő zuhant, ám a halálból Szűz Mária közbenjárására megmenekedett. (Ezt az ún. alapító csodát egy korabeli mennyezetfestmény örökíti meg a Mária-múzeumban.)
     A főoltáron, a kegykápolnában fogadalmi (votiv) képek és adományok láthatók, ezek jórészt XIX. századiak. A sekrestyében vannak a korabeli Magyarország fapajzsra festett Mária-kegyképei. Ezeket 1748-ban, a templomszentelési körmenetben hordozták.
     Az egyik legszebb barokk búcsújáró templomunkban figyeljünk fel - a fogadalmi képek mellett - a szentélyben elhelyezett XVIII. századi festményre, amely Szent István király és Boldog Gizella esküvőjét ábrázolja.
     A kegytemplom mellett van a XVIII. századi bencés apátság épülete, homlokzatán Mária szobrával. Könnyen megközelíthető innen a Kálvária, amelyet 1755-ben Liptay János ezredes építtetett. Felső részén nyitott fülkében a Kálvária-jelenetet látjuk. A templom előtti téren Szentháromság-szobor áll, talapzatán Szent István, Szent László, Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobraival. A település szélén a középkori bencés apátság romjai kényelmes sétával elérhetők. A romtemplom szentélyében középkori falfestmények nyomait látjuk.
     Kissé távolabb esik már a Celldömölkkel egybeépült A 1 s ó s á g római katolikus temploma, amely a XVIII. század elején épült. Alsóság szélén, a Ság-hegy természetvédelmi területét érdemes felkeresni. A Ság-hegy vulkanikus krátere geológiai érdekesség.
     Celldömölk két irányból is megközelíthető vasúton: a Győr - Szombathely, illetve a Budapest- Veszprém- Boba vasútvonalon. A kegytemplom közvetlenül az állomás szomszédságában van. Közúton Győr irányából a 83-as úton Pápa felől, a 8-as főútról pedig a Sárvár irányába letérő 84-es úton érhető el.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 47-48.old.)

Kegykép

Kegykápolna

Kegytemplom


Római Katolikus Plébánia Hivatal
9501 Celldömölk
Koptik O. u.9. Pf.165
Tel./Fax: 95/420-135
Templombelső a kegykápolnával


A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.80.old.
Ó kiscelli Szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk,
Téged királynénkká újból kikiáltunk.
Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk,
Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk.

Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket,
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját,
Változtatsd békére benső háborúját.
Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk,
Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk.

Irgalmad hatalmát sokszor megmutattad,
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad
Minket mélység szédít, minket örvény rángat,
Emeld ki a vészből, süllyedő hazánkat.
Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk,
Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk.

(Forrás: Nagy József: Celldömölk. Római Katolikus Plébánia, Celldömölk, 1996., 41.old.)


Szentmisék Rendje:
Vasárnap és ünnepnap:

7, 8.30, 10, és 18.30 órakor
Hétköznap:
(téli időszakban 18.00)
Hétköznap:
7.30 és 18.30
(téli időszakban 18.00)

Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)

2008. ÉVI BÚCSÚNAPTÁR
KIS-MÁRIACELLI nagybúcsú: Szeptember 13-14.
2008. szeptember 13. (szombat) - 18.30 órakor
Búcsúi (előesti) szentmise és körmenet - JÁKI SÁNDOR TEODÓZ OSB

2008. szeptember 14. (vasárnap) - 10 órakor
Ünnepi búcsúi szentmise és körmenet - Dr. MÁRFI GYULA veszprémi érsek

FOGADALMI búcsúk:  
Május 4. Székesfehérvár és Mór
Május 12. (Pünkösdhétfő) Káld
Május 18.(Szentháromság vasárnapja) Sárvár, Jánosháza, Egyházashetye
augusztus 17. (vasárnap) Csallóközi Boldogasszony búcsúja (Dénesd)
Szeptember 7. Vasvár
Október 5. Rábapaty
SZENTMISÉK rendje:  
vasárnap és ünnepnap: 7.00, 8.30, 10.00, és 18.30
(téli időszakban 18.00)
hétköznap: 7.30 és 18.30
(téli időszakban 18.00)
ENGESZTELŐ NAPOK: minden hónap 13-án
Minden csütörtökön az esti szentmise után szentségimádás magyar hazánkért.
Minden pénteken az esti szentmise előtt gyermek rózsafüzér.
Minden vasárnap este 21 órától 22 óráig csendes szentségimádás a kegytemplomban.
(Téli időszakban 20-21 óráig a Don Bosco kápolnában.)
A kegytemplomban minden nap teljes búcsú nyerhető a szokott feltételek mellett.

ELSŐÁLDOZÁS:
2007. május 18. fél9-kor - Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
2007. június 1. fél9-kor - Gáyer Gyula és Eötvös Lóránd Általános Iskola
BÉRMÁLÁS:
2007. április 20.(vasárnap) du.10 órakor
PRORAMOK:
2007. március 8-án, de.10 órától a Máltai és Karitász tagok lelkigyakorlata

Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Romtemplom (XII.sz.)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Templombelső a szószékkel
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
"A félholt kútásó"
meggyógyulása
(Tárház: Schweichard, 1774)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
"A karakói béna lány"
meggyógyulása
(Tárház:
Schweichard, 1774)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Nepomuki Szent János oltár
(Dorfmeister, XVIII:sz.)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Szent István oltár (XVIII.sz.)
Fent: Szent Henrik és Szent István
Lent: Szent István és Boldog Gizella eljegyzése

Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Szent Benedek oltár
(Globucsnik Ferenc,
1861.)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Hálatárgyak
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Hálakép (1817)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Szent Kereszt erekje
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Hálakép (1759)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Jézus gyermekkorát ábrázoló
szoborcsoport (XVIII,sz,)

Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Hálatárgyak
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Kálvária (1755)
Kép forrása: Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása (Celldömölk, 1996)
Kolkostor (1764)
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 131.old.
Imalap a celldömölki Szűzanya
ábrázolásával. Rézmetszet. 1770 körül.
Szilárfy Z. gyüjt. Repr.: Gyerkó T.

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 133..old.
Celldömölk búcsújáróhelyének
ábrázolása. XVIII.századi rézmetszet.
MNM. Történelmi Képcsarnok
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 134.old.
A celldömölki csodatevő Mária-szobor
Laupertz metszete. XVIII.század.
MNM. Történelmi Képcsarnok
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 237.old.
Lóránt József és nejefogadalmi képe
a celldömölki templom kincstárában, 1817.
Foto: Lantos M. 1985.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 238.old.
Vízbefúlástól megmenekült búcsúsok
fogadalmi képe, 1869.
Celldömölk, kincstár
Foto: Lantos M. 1985.

Képek Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből:Zarándokokat az év minden napján szeretettel fogadunk. Kérjük előre jelezzék érkezésüket.

Köszönjük Szele Zsolt segítségét!

Vissza a kezdő oldalra