Feltámadási menet, Temerini beszámoló

    A temerini magyarok és mindazok, akik hisznek a kárpát-medencei magyarság lelki egybetartozásában, immár másodízben voltak abban a szerencsés helyzetben, hogy a déli végeken fogadhatták, ünnepelhették és továbbvihették a Feltámadási menet jelvényét a Szárnyaskeresztet. Nagyon sokra tehető azoknak a száma, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a Feltámadási menet stációállomásaként a temeriniek részesei lehettek a nagy összefogásnak.
    A jelvényt csütörtökön délután (április 30-án) Topolyáról hozta a kálvária domb lábáig ft. Fazekas Ferenc esperes atya és kísérete. Itt formálódott zarándoklókból az a menet, amely a jelvényt a kálváriára felvitte: elöl a topolyai jelvényvivők, az egyházi személyek, vendégek, az egyházi lobogóvivők, a Miasszonyunk Világi Rend tagjai, az állami és nemzeti zászlóvivők, a cserkészcsapatok a millenniumi és cserkészzászlókkal, a civil szervezetek tagjai saját zászlaik alatt, majd a diákok és a hívek sokasága. A menetet a fúvószenekar zárta népi egyházi énekeket játszva. A Szentsír előtt a cserkészek díszőrsége fogadta az érkezőket, majd fenn, a keresztek tövénél megtörtént a Feltámadási jelvény átadása. Ft. Szungyi László esperes atya hálatelt szívvel, meleg szavak kíséretében vette át paptársától együvé tartozásunk újabbkori szimbólumát, majd a Férfikórus belekezdett a Himnusz éneklésébe, amit velük együtt énekeltek a menet résztvevői. Köszöntő beszédet Puskás Tibor, Temerin I. helyi közösségének elnöke mondott, majd a Gaudeamus gyermekkórus énekelt. Ezt liturgia követte, majd a temeriniek szalagának feltűzése a Feltámadási jelvényre. Ezt a helyi közösség kézimunkázóinak köre készítette, fehér alapra egy evangéliumi idézetet hímeztek: "Remélünk az élő Istenben 1 Tim 4,10 - Temerin"
     A Férfikórus és a nyugdíjasok kórusa elénekelte a Székely Himnuszt, velük énekelt a kálváriadomb körül állók sokasága A kálváriáról a menet a plébániatemplomba indult, ugyanolyan vonulási rendben, mint ahogyan fent leírtuk. A templomban orgonakísérettel trombitaszóló fogadta a menet résztvevőit, majd Gusztony András polgármester mondott köszöntőt. Az alkalmi műsorban közreműködtek a szavalók, a Dávid csillagai zenekar és a gyermekénekkar. Végül ft. Szungyi László felolvasta a temeriniek üzenetét, amit bejegyeztek a zarándoklat emlékkönyvébe. A Feltámadási menet fogadásának ünnepsége szentmisével zárult, majd szerény agapé következett a helyi közösség otthonában.
     A Feltámadási menet fogadásának rendezvényén forgatott a Duna televízió és az Újvidéki televízió, de jelen voltak a rádió és a nyomtatott médiumok képviselői is. Ezúton is köszönetet mondunk a megjelenésükért.
     Másnap reggel a temeriniek egy kisebb zarándok csoportja gépkocsikkal a Bánságba, Muzslyára vitte a Feltámadási jelvényt.
     A szervező közösség nevében lejegyezte és a fényképeket készítette Góbor Béla