Márianosztra

A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Márianosztra

Magyarok Nagyasszonya kegyhelye

Pest megyében, a volt váci járásban lévő kegyhely, mely a Váci Egyházmegye területén fekszik
     Az egykori Hont megyei község ma Pest megyéhez és a Váci Egyházmegyéhez tartozik. A Börzsöny-hegység egyik szép völgyében fekszik.
     Márianosztrát Nagy Lajos király alapította 1352-ben a magyar alapítású és az általa nagyon kedvelt pálos szerzetesek részére. A település a templom titulusáról, védőszentjéről kapta nevét: Maria nostra = mi Máriánk. [A bőkezű király alapította, s ugyancsak a pálosok gondozására bízta Máriavölgy kegyhelyét Pozsony mellett (ma Marianka, Szlovákia), neki köszönhetjük a máriacelli kegyszobor művészien faragott hajlékát, illetőleg a távoli, Rajna menti Aachen dómjának magyar kápolnáját.] Márianosztráról indult el 1382-ben az a tizenhat magyar pálos szerzetes, akik megalapították a Jasna Gora-i kolostort, amely nemsokára látogatott búcsújáró hellyé tette Czestochowát.
     A török hódoltság alatt, Esztergom, Vác és Nógrád várának elfoglalása után pusztulásnak indult a feldúlt kolostor. Csak évtizedekkel Buda felszabadítása után, 1712-ben kezdődött meg a helyreállítása Széchenyi György alapítványából. A rendi élet most Czestochowából érkező lengyel szerzetesek segítségével szerveződött újjá. Márianosztra új templomát 1729. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján szentelte fel Esterházy Imre hercegprímás, esztergomi érsek, aki maga is pálos szerzetes volt.
     A lengyel szerzetesek magukkal hozták és rendi szokás szerint elhelyezték a templomban a czestochowai kegyképet, a pálosok patrónájának képét. Ennek népszerűségét, s gyorsan kibontakozó tiszteletét jelzi, hogy 1749. augusztus 31-én megkoronázták.
     (Újabb koronázására 1983. október 2-án került sor, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtti napokban, amikor Lékai László bíboros, prímás a magyar Szentkoronára emlékeztető fejdísszel ékesítette. )
     II. József császár a rendet és a kolostort 1786-ban föloszlatta. Bár a templomi szolgálatot egyházmegyés papok ellátták, a pálos kolostor 1858-ig üresen állott. Akkor császári rendelkezésre női fegyházzá alakították át, amelyben Vincés nővérek szolgáltak. 1950-től férfi fegyház. 1989-től tértek vissza ismét a pálosok, s ők látják el a kegyhely gondozását.
     A pálos szerzetesek világtól elvonuló remete rendjének kolostorait gyakran találjuk erdőségekben, hegyvidéken. Márianosztra, valamint környéke, a Börzsöny, a Dunakanyar tartalmas kirándulások célpontja lehet.
     A falu legértékesebb műemléke a kegytemplom. Szentélye még gótikus stílusú, hajója barokk. Ékes barokk berendezése XVIII. századi, pálos fafaragó műhelyben készült. Hat mellékoltára közül az egyiken állt a kegykép, amit utóbb a főoltárra helyeztek át.
     A falu szélén álló XVIII. századi Kálvária több búcsús ünnepen is központi szerepet kap. A megújított sírkápolnában a kereszt mellett Szűz Mária, Mária Magdolna és a szeretett tanítvány, János szobra.
     A Budapest Nyugati pu.-Vác-Szob vonalon Szob állomástól autóbusszal lehet eljutni Márianosztrára, közúton pedig a 12-es számú főútvonalon.

Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon, Panoráma, Budapest, 1990. 104-105.old.

A márianosztrai templom kegyképe

A márianosztrai templom szentélye

A márianosztrai kegytemplom

Ismeretlen festő, 1720 körül: Remete Szent Pál. Oltárkép.

Jézus Öt Szent Sebe. Oltárkép

A Szentmisék
vasárnap és ünnepnap
1/2 9-kor és 1/2 11-kor kezdődnek.

Pálos Kolostor és Plébánia
2629 Márianosztra
Nagy Lajos király tér 1.
Telefon: 27/370 771
Mobil: 20/823 38 38
Nosztra híres kegyhelyére, szent örömmel érkezünk.
Asszonyunkhoz, édes Szűzanyánkhoz, szent buzgalmat érezünk.
Nosztra kedves, égi Pártfogója, Búcsúsoknak régi Szószólója,
Engedd szíved áldott tisztaságát áradozva zengenünk.
Már százezrek jöttek bízva hozzád,
Kegyhelyedre, Szűzanyánk.
Százezerszer hallgattad meg néped,
Ha hozzád sírt, Pátrónánk.
Nosztra kedves égi Pártfogója
Pálosoknak régi Szószólója,
Oltárodról nézz le gyermekedre,
Kegyes szemmel nézz le ránk.

Forrás: (Sz.n.:) Márianosztra, é.n. 11.old.


(Sz.n.:) Márianosztra - Engesztelő nemzeti szentélyünk A kegyhely története

Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Szentmise a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1999)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1999)


Légifotók: Civertan STUDIO

A 659 ÉVES MÁRIANOSZTRAI
PÁLOS ENGESZTELŐ KEGYTEMPLOM BÚCSÚI

2011. ÉVBEN
[1711 - 2011: 300 ÉVES A MÁRIANOSZTRAI KEGYKÉP]

Január 15. Remete Szent Pál ünnepe
Január 19. Esztergomi Boldog Özséb ünnepe (Rendtagok, konfráterek, Pálos Baráti Kör közös ünnepe a zarándokokkal)
Február 2. Szerzetesek világnapján ünnepi szentmise
A SZERETETLÁNG MOZGALOM lelki napja
Május 8. Szent Kereszt megtalálásának búcsúja a Kálvárián
Július 3. JÉZUS ÖT SZENT SEBE FŐBÚCSÚ
amely a szombat esti szentmisével kezdődik a kegytemplomban, majd a Kálvárián keresztút, éjféli szentmise. Vasárnap fél 9-kor szentmise a kegytemplomban, majd fél 10 órakor a keresztet hordozva indulunk fél 11 órai szentmisére a Kálváriára.
Július 17. Szent Hedvig ünnepe, a pedagógusok és nevelők búcsúja
Július 18. Imre János Csanád atya és Borsos János József atya pappászentelésének 50. évfordulóján hálaadó szentmisét mondanak.
Augusztus 14. Nagyboldogasszonyi búcsú
Augusztus 15. Nagyboldogasszonyi ünnepe
Megemlékezés a volt politikai elítéltekről, imádkozunk a már elhunytakért. Koszorúzás az emléktáblánál.
Augusztus 28. A "Malenkij Robotosok" hálaadó zarándoklata.
Imádkozunk a már elhunytakért
Szeptember 18. A Fájdalmas Szűzanya kálváriai kápolna búcsúja
Október 9. Magyarok Nagyasszonya főbúcsú
A 300 éves kegykép új koronával való megkoronázása
Október 23. Öregek, betegek zarándoklata
Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása
December 8. Mária-lányok hálaadó szentmiséje fogadalomújítással


Minden hónap 13-án engesztelő virrasztást tartunk nemzetünk lelki megújulásáért!
Este 6 órakor keresztúttal, rózsafüzér imával kezdünk, 7 órakor szentmise és lorettói litánia. Téli és nyári időszámítástól függetlenül mindig este 6 órakor indul az engesztelés.
Mindenkit szeretettel várunk Márianosztrára, együtt engesztelni az Urat!

BOLDOG ÖZSÉB FIAI, A PÁLOS ATYÁK

Köszönjük a P.Balla Barnabás perjel-plébános és Dr. Völgyesi Levente, a Márianosztrai Rk. Plébánia akolitusa segítségét!

Vissza a kezdő oldalra