Sopronkertes

Baumgarten

A Szent Kereszt és Szűz Mária búcsújáró helye
     A kertesi kolostor („Sivár kolostor", „Öreg kolostor", „Remetelak") a községtől 500 méterrel nyugatra fekszik, fákkal és termőföldekkel körülvéve. A kolostort 1475-ben Grafenegg Ulrik és fia Farkas adományozta a Pálosrendnek. Miután 1493-ban a tűz áldozatává vált, 250 évig elhagyottan és siváran állt, mígnem 1743-ban a remeték ismét visszatelepültek. Azóta a „Szent Kereszt kolostor" zarándoktemplommá és Mária ájtatosság színhelyévé vált.
    Az 1986-ban megtörtént felújítás után, a kertesi kolostor a nagymartoni járás egyik legértékesebb egyházi műemléke.
     1475-ben Grafenegg Ulrik fiával együtt lánzséri várukban kiállított egy alapítási okiratot amelyben a kertesi - még építés alatt álló - kolostort a Szent Pál szerzetesrendnek adományozta. Ehhez az adományhoz tartozott Kertes falu is, teljes bevételeivel (halásztavak, major, szőlők) és a kolostor teljes berendezése . 1479-ben végre elkészült a kolostor és június 2-án Corvin Mátyás, Magyarország királya személyesen felhatalmazta a csornai konventet, hogy a Pálosrend a kertesi „Boldogságos Szűz Mária" kolostorba vonuljon, ekkor 1479. július 13-át írtak.
A Szent Pál Rend a 13. században alakult, rendi szabályai nagyon szigorúak voltak. Viseletként fehér csuhát választottak. Magyarországon a 17. és 18. században körülbelül 130 Remete Szent Pál kolostor létezett.
     Miután 1782-ben József császár elrendelte a kolostorok megszüntetését, Kertesen is megtörtént a leltár és később a zárás. Ennek ellenére a kolostornak továbbbra is volt lakosa - az utolsó remete, Gartner János, 1836- ban halt meg.
     A kolostor legrégebbi része a még máig sem teljesen felújított északi gótikus kápolna. A nyugatmagyarors- zági Remete Szent Pál kolostorok mintájára a kertesi kolostor is eredetileg 3 részből állt: a káptalanteremmé átépített kápolnából, a délen lévő kolostori templomból és a köztük fekvő összekötő szárnyból. Ez a három rész máig is megmaradtak - míg az északon és nyugaton hozzáépített részek már leomlottak.
A Szent Kereszt oltár Fotó: Nagy Géza

A lourdes-i Szűz szobra a kápolna oltárán Fotó: Nagy Zoltán

A kertesi kolostor A kép forrása: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002.

     A magas ablakok gótikus mértékarányai még nagyjából megőrizték eredetiségüket.
     Kertes temploma és kolostora 1475-ben későgótikus stílusban épült, noha akkoriban már elterjedt Magyarországon is az új firenzei építészet. Mátyás király volt a reneszánsz magyarországi meghonosítója és neki köszönhető 15. századi fellendülése. 1762-ben újabb hozzáépítés során három remete - Szt. Salamon, Szt. Antal és Szt. Zoerardus - szobrát is felállították.
     A barokk, de egyszerű, a remeték vallásosságához illő berendezés is 1762-ből származik. Az arannyal diszitett főoltár homokkőből épült, amelyen egy életnagyságú feszület áll és Márta, Mária Magdolna, Mária és János szobra szegélyezik. A külső szárnyakon baloldalt az áldozatot bemutatni akaró Ábrahám, mellette Remete Szent Pál a varjúval, jobbról Mózesa kígyóval, mellette Szt. Antal látható. Előttük a szent sír, az oltárasztal a rokokó stílusú szentségházzal és felette egy kisebb falfülke, amelyben a Máriazell-i Madonna áll. A kertesi kolostorban májustól októberig, minden hónap 13-ik napjának estéjén tartják a horvát Fatima-ünnepet. A kolostor búcsúját szeptember 14-én, a szent kereszt felmagasztaltatásának ünnepén, de legtöbbször az azt követő szombati napon ünneplik. Kertes lakosai, és számos, a környékről érkező zarándok a kolostornál találkozik és együtt ünnepli az istentiszteletet és az azt követő ünnepet.
     Aki ilyenkor látogatja a kolostort, az egy rendkívüli vallási és művészettörténeti élményben vehet részt! Elizabeth Hausmann-Farkas

(Forrás: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002. 18-20.old.)

A kertesi kolostor alaprajza A kép forrása: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002.
Fotó: Nagy Zoltán
A kertesi egykori pálos kolostor
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

A kép forrása: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002.
Szt.Salamon, Szt.Antal és
Szt.Zoerardus szobra a bejárat felett
Fotó: Nagy Géza
A kápolna
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A Szent Kereszt
oltár

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Remete Szent Pál
szobra
Fotó: Nagy Géza
A Celli Szűz
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza
Remete Szent Antal
szobra
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Ábrahám és Izsák
Fotó: Nagy Géza
Mózes és a kígyó
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza
Taddeus Júdás
Fotó: Nagy Zoltán
A lourdes-i kápona
A kép forrása: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002.

A kép forrása: Karl Klaus: Das Kloster von Baumgarten. Baumgatren, 2002.
Kégifelvétel az egykori pálos kolostorról


Vissza a kezdő oldalra