Ballagó Pál

 

Ének és imafüzetei:

Hat szép ének. Budapest, é.n. nyomatott Bartalits Imre könyvnyomdájában. (Eszterházy-utcza 12. szám). 8 old.