Alsószentiván

Fatimai Szűzanya búcsújáróhelye

Fejér megyében, a székesfehérvári püspökség területén lévő kegyhely
     Alsószentiván Fejér megyei település a volt sárbogárdi járásban, a székesfehérvári pöspökség területén. Határában állott a török megszállás alatt elpusztult Zedreg falu, ősi szép Mária templomával. Ezen elpusztult templom alapfalainak faragott kövei 1864-ben még láthatók voltak: Ma már nem.
    A dunaföldvári ferences misszió szolgálata után 1754-től a vajfai, majd 1888 után az alapi plébániáról szolgálták Alsószentivánt, a földbirtokos családok házi kápolnájában időnként működő lelkészek segítségével. 1946-ban a kastélyban rendezték be a Világ Királynőjének kápolnáját, és Alsószentiván önálló lelkészséggé vált.
    1950-ben Fatimából kegyszobormásolatot küldtek a falu és kápolnája részére, mely ezek után látogatott kegyhellyé vált. 1954-ben a kegykápolnát Szúz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezték el, 1963-bon pedig plébániai rangot kapott.
     Különösensen a fatimai jelenések napjain, vagyis a hónapok 13-áin keresik föl nagy buzgósággal a hívek a kegyhelyet.
     A kegyhely csalt közúton közelithető meg: Dunaújváros, valamint Paks irányából főútvonalon a dunaföldvári elágazásig, Sárbogárd és Szekszárd-Nagydorog irányából a cecei elágazáson át.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 19.old.)

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből
Fatimai kegyszobor másolata Foto:Szép Attila

Fatimai kegyszobor másolata

Fatimai kegyszobor másolata

Fekete-fehér képek: Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

1.Május tizenharmadikán az Iria völgyében
Megjelent a Szűz Mária Mennyországi fenségben.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

2.Három kicsi pásztorgyermek látott Téged, Mária.
Tölgyfabokrorn, felhőtrónon, angyloknak Asszonya.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

3.Meglátta a három gyermek szeplőtelen szívedet,
Melyet a bűn és káromlás tövismódra övezett.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

4.Rózsafüzér Királynője, elénk tártad irgalmad,
Amikor a napcsodával megmutattad hatalmad.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

5.Megszentelő kegyelemben Jézus éljen mibennünk!
A Szentlélek templomává tedd, Szűzanyánk, a lelkünk.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

6.Add, hogy mindig megtarthassunk minden első szombatot,
Imádsággal, bűnbánattal szenteljük meg e napot.
-Téged jöttünk köszönteni, Szent Szívedet engesztelni,
Oltalmadért esedezni, fatimai Szűzanya.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balssagyarmat, 1991. 19-20.old.)


Római Katolikus Plébánia Hivatal
7012 Alsószentiván
Béke u. 56.
Tel.:25/224-506

Ellátja: Cece
Római Katolikus Plébánia Hivatal
7013 Cece Rákóczi F. u.4.
Tel.:25/235-055


Májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot:
Délelőtt 9 órakor ünnepi, déli 12 órakor záró szentmisével a szabadtéri oltárnál.

Képek a 2004.09.13-i, délelőtt 9 órai szentmiséről. A főcelebráns Kispál György atya csepeli plébános, a koncelebráns Petkó Tamás atya dunaföldvári plébános. (Foto: Szép Attila)
Köszönjük a cecei plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra