A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Attya Puszta

Karmelhegyi Boldogasszony búcsújáróhelye

Veszprém megyében lévő kegyhely
     Attyát mint lakott helyet régi írások már 1486-ban említik. A törők pusztította el. A kármeliták 1945 és 1950 között remeteséget és lelki gyakorlatos házat építenek. A hívek számára az ideiglenes szalmatetős kápolnát a kezdő kis kolostorral és Attyakerttel együtt 1946. auguszts 11-én, a hívek és a papság nagy részvételével szentelte fel dr. Sárközi Pál bakonybéli apát.
     A kármelhegyi Boldogasszony végleges szentélyét mint az attyapusztai plébánia templomát 1950. szeptembet 11-én szentelte fel Badlik Bertalan veszprémi püspök. Itt nyert elhelyezést a kegykép, a Hauer grafikus által 1715-ben festett Madonna. A Szűzanya bakonyszéli szentélyébe azóta nagy szeretettel zarándokolnak el a hívek.
     Páter Marcell kármelita atya, kinek boldoggá avatási pere folyamatban van, három alkalommal járt Attyapusztán. Elöszőr 1946. július 13-án, majd 1947-ben az egész májust itt töltötte. Vasárnaponként itt misézett és prédikált a Szűzanyáról a híveknek. Egyik beszédében prófétai szavakkal hirdette, hogy "de sokakat vonz majd ide a Szent Szűz". Itt mondta 1955. július 15-én esüstmiséjét, melyre tíznapos lelkigyakorlattal készült.
    Az évi búcsú kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, a július 16-át követő vasárnapon van. Hosszú évek óta minden hónap 13-án engesztelő Mária-napot tartunk. Attyapusztára autóbuszjárat nincs. Legkőzelebbi megálló a Veszprém-Pápa vonalon Tapolcafő 2,5 km, míg a Pápa-Devecser, illetve Pápa-Ajka vonalon Pápakovácsi szintén 2,5 km. Gépkocsival Pápakavácsi irányából Attyapuszta portalanított úton nem érhető el.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 23-24.old.)

2007 óta egy magyar alapítású kármelita nővérközösség jött létre itt Attya Pusztán, akik itt szolgálnak mind a lelkinapok, mind az itt megrendezendő lelkigyakorlatok alatt, amelyekről többet lehet tudni a www.karmelitarend.hu oldalon, ami a sarutlan kármelita szerzetes atyák hivatalos honlapja.


Kegyelemnek Anyja avagy a Fejet hajtó Boldogasszony
Történet az attya pusztai kegykép eredetijéről [doc]
Kegykép Foto:Bencseky Mátyás


P. Marton Marcell
Kármelita Lelkiségi Központ
8596 Pápakovácsi-Attyapuszta 5.
Tel: 06/89-351-002
E-mail: karmelkertje@gmail.com
Tapolcai út 1/a 1.Köszöntünk, Jó Anyánk, Attyapuszta éke,
Zarándok népednek biztató reménye,
Hozzád fohászkodunk Kármel Lilioma,
Égi kegyelmeknek boldog kiosztója.

2.Szeretetünk, hálánk hoztuk ma elődbe!
Tied legyen minden szívünkben, lelkünkben,
Veled járjuk végig földi vándorlásunk,
Örömünk vagy nékünk és vigasztalásunk

3.Égi édesanyánk, Attyapuszta fénye!
Jóság és irgalom szent szíved erénye!
Szereteted lángja izzítsa szívünket,
Szent Fiadhoz mennybe vezess el bennünket!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 24.old.)

P. Marcellus

Mennyei Atyánk, te elrejtetted országod titkait a nagyok és okosak elől, de kinyilatkoztattad azokat a kicsinyeknek; te csodálatos dolgokat műveltél a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya életében. Ő a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetedben szilárdan hitt, megtapasztalta azt a Szentlélek kiáradásában, s teljesen Rád hagyatkozott a Boldogságos Szűz Mária, a Szépszeretet Anyja által. Az élet megpróbáltatásaiban így vált a reménység tanújává és a Te szereteted hirdetőjévé, aki mindenkit, kivétel nélkül szeretett. Kérünk, hogy dicsőítsd meg őt a földön is, és nyílvánítsd ki benne szereteted hatalmát és irgalmad nagyságát. Közbenjárására add meg nekünk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket -a Te akaratod szerint- alázattal kérünk. Ámen.

Az imameghallgatást kérem közölje az alábbi címen:
KÁRMELITA TARTOMÁNYFŐNÖKSÉG
KIS SZENT TERÉZ PLÉBÁNIA
8360 Keszthely, Tapolcai út 1/a.

A kegyhely búcsúja Karmelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan van,
2011-ben július 10-én, vasárnap.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös ünneplésre!

2011. augusztus 13-án Kármelita Ifjúsági Nap,
amelyre minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk.


Minden hónap 13-án Fatimai engesztelő napot tartunk, programja:
8 órakor rózsafüzér, 9 óra: keresztút, 10 óra: szentmise és utána tanítás egy kármelita atyával.


Két kép a 2008-as búcsúról.Csoportkép egy korábbi ifjúsági találkozóról


Köszönjük a nővérek, valamint Buzásné Patyi Judit és Sztankovits Katalin segítségét!

Vissza a kezdő oldalra