Baja-Vodica

Bácska népeinek közös búcsújáróhelye

Bács-Kiskun megyében, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye területén lévő kegyhely
     Baja Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai főegyházmegyében fekszik, a magyarországi Bácska gazdasági és kulturális központja. A Máriakönnye vagy Vodica búcsújáró hely néhány kilométerre a várostól délre található.
     A kegyhely eredetéről szóló legendák a XVIII. századba nyúlnak vissza, s már kezdettől együtt említik a katolikus magyarokat és az ortodox szerbeket. Ez fejeződik ki a kettős, magyar-szerb névadásban is.
     Egyik legendaváltozat szerint egykor egy szerb és egy magyar diák vándorolt ezen a tájon. Farkasok támadták meg őket. A közelben egy magas fán egy Mária-képet pillantottak meg. Máriához fohászkodva megmenekültek. A fa közelében két forrást vettek észre. Elhatározták, hogy a forrásokat saját vallásuk szerint Szűz Mária tiszteletére szentelik. Azóta valóban az egyik forrásnál az ortodox szerbek, a másiknál a katolikusok: magyarok, németek, bunyevácok, szlovákok ájtatoskodnak.
     Egy másik legendaváltozat szerint egy vándorlegény pihent le az alatt a fa alatt, amelyen a Mária-kép függött. A szomorú sorsán bánkódó legény azt vette észre, hogy a kép könnyezni kezd, s Mária könnyeiből forrás fakadt.
     A források mellé Schmidt Sebestyén mézesbábos és felesége építtetett egy kis kápolnát. Ide is temetkeztek, a templom belsejében megőrződött sírkövük. A domboldalban kiépített forrásokhoz lépcsőn lehet lejutni. A múlt század második felében készült el a kálvária, s a templom közelében álló Mária-szobor. A kegykápolna fenntartásáról Baja városa gondoskodott. A kápolna közelében állandó őr, sekrestyés lakott.
     Fő búcsúja Kisasszonykor (szeptember 8-án) van.
     Vodica Máriakönnye kegyképe ismeretlen festő alkotása a XVIII. század végéről, vagy a XIX. század elejétől. Az olajképen Mária feje fölött aranyozott korona látható. A kép nem a Segítő Szűzanyát (Mariahilf) ábrázolja, hanem a prágai Szent Vitus-székesegyház 1400 körüli kegyképével mutat rokonságot (Szilárdfy Zoltán).
     A világ zajától távoli, szép természeti környezetben lévő kegyhely alkalmas a lelki elmélyedésre. Hétvégi családi séták, kirándulások célpontja is lehet.
     Baja vasúton a Kiskunhalas - Baja - Bátaszék vonalon, közúton pedig az 55-ös számú főútvonalon érhető el.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 30-31.old.)

   Foto: Elblinger Ferenc


1.Ezer veszélyben, Szűzanyám, Te védj meg engemet!
Ha látod síró gyermeked, töröld le könnyemet!
Anyám, Anyám, ó jó Anyám, csak Benned bízom én,
Hogy szent Fiadhoz elvezetsz, ha éltem véget ér.

2.Mária, tenger csillaga, feléd tekintek én,
Ha ver az élet vihara, sorsom rád bízom én.
Vezess az ingó habokon, hogy ha majd partot ér,
Lehessek égi honodban örörkre boldog én.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 27.old.)


Bajai Szent Antal Plébánia
6500 Baja
Bartók u. 1.
Tel.:79/322-382
ill. 79/425-313
Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Máriakönnye c. fejezete

A kegyhely búcsúja Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan, 2005. szeptember 10-11-én lesz van.

Szeptember 10. szombat
11.00 Búcsúsok fogadása, énekes szentmise
18.30 Szentmise, gyertyás körmenet, szentségimádás, virrasztás
23.00 Szentmise a halottakért
Szeptember 11. vasárnap
Reggel 6.00 órától óránként szentmisék
8.00 Horvát nyelvű szentmise
9.00 Német nyelvű szentmise
11.00 Érseki nagymise, celebrálja Bábel Balázs érsek
15.00 Búcsút záró litánia

Foto: Nagy Zoltán
Esti szentmise a Kisboldogasszony-napi
búcsún (1998) Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Keresztútjárás a Kisboldogasszony-napi
búcsún (1998) Foto: Nagy Zoltán
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 224.old.
Szentkúti vízért
jövő asszonyok
(1984)
Foto: Lantos M.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 281.old.
Fött sulymot áruló
asszonyok (1978)
Foto Kunkovács
László


Köszönjük Schindler Mátyás plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra