Barossháza

Pruzina

Rózsafüzér Királynőjének kegyhelye
     Kegyhely Trencsén vármegyében. Závodnik István, 1850-1885 kőzött pruzsinai plébános, a Rózsafüzér nagy tisztelője. Minden lehetséges alkalommal ajánlotta a rózsafűzét-imát a kömyék papjainak és híveinek. A zsolnai esperesség papjai megbízták egy ilyen imakönyv összeállításával is. Itt Pruzsinán a rózsafüzér búcsújának a kegyhelyét szándékozta létrehozni. Kápolnát is építtetett erre a célra. Építészei Urbanek Mihály és fiai Vsetinből. A kápolna hajója négyszög alakú, apszisa félkör. Van tornyocskája tűsisakkal és kis harangja is. A homlokzat kűlső felirata: "A szent Rózsafüzér Királynéja, 1877". A bejárat fölött fakereszt, kétoldalt pedig Szent Vendel és Szent István királyunk képe látható. A kegykápolnát 1877. szeptember 10-én szentelték föl. Oltárképét, a tulajdonképpeni kegyképet Jozef Bozetech Klemens festőművész készítette klasszicista kivitelben. Szlovákiában még nyolcvan más temploma van a Rózsafűzér Királynőjének: tizennégy plébániatemplom, harmincegy filiális és harmincöt kápolna. Závodnik Istvánnak és rózsafűzét társulatának XIII. Leó pápa 1879. november 5-én küldte apostoli áldását. Pruzsinán van kálvária is. Ennek hét képét szintén J.B. Klemens festő festette meg 1863-ban.
     A plébániatemplom eredetileg gótikus stílusban épült. 1759-ben bővítették és átalakították. Tornyát 1870-ben készítették el. A kegyhely megkőzelíthető közúton Illava térségéből.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 237-238.old.)


Pruzsinai képeslap
Pruzsinai képeslap (1997)
Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Dicsénekem örvendve zengem...)

1.Szűz Mária, Isten szülője,
Hozzád futnak jó gyermekid.
Gyarló nemünk hű kedvelője,
Aki minden bajban segít.
Magyar nemzet édes védanyja,
Az elhagyottak oltalma,
Anyánk, csak te tudsz segíteni,
Siess minket megmenteni.

2. A keresztfa alatt te lettél
Jézusunkban Édesanyánk,
Eddig is csak te védelmeztél,
Midőn örvény szélén valánk.
Ó, jóságos anya: kegyelmezz!
Hatalmas Anyánk: védelmezz!
Hisz csak te tudsz segíteni,
Siess minket megmenteni.

3. Magyar hazánk gondviselője,
Szent Istvánban hű patrónánk,
Te voltál szép hazánk védője,
Tiéd e nép s szent koronánk.
Tieid vagyunk hőn szeretve,
És tiéd leszünk szenvedve,
Anyánk, csak te tudsz segíteni,
Siess minket megmenteni.

4. Királynőnk vagy te és anyánk is,
Kiket megmart a bűnfullánk,
Nézz népedre, nézz reánk is,
Legyen gondod rnindig reánk.
Anyánk, benned bízunk s remélünk,
Anyánk, vigaszt tőled kérünk.
Anyánk, csak te tudsz segíteni,
Siess minket megmenteni.

5. Szűz Mária, Isten szülője,
Jézusunkban Édesanyánk,
Magyar hazánk gondviselője,
Legyen gondod mindig reánk.
Hogy lehessünk veled égben,
Szent fiad dicsőségében.
Anyánk, csak te tudsz segíteni,
Siess minket megmenteni.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 299.old.)

Foto: Nagy Zoltán
Fájdalmas Anya szobor
a kápolnában
Foto: Nagy
Fájdalmas Anya szobor
a kápolnában
Foto: Nagy
A plébánia templom
Foto: Nagy
A plébánia templom
oltára
Pruzsinai képeslap
Pruzsinai képeslap (2002)

Vissza a kezdő oldalra