Báta

Szent Vér búcsújáróhelye

Tolna megyében, a Pécsi egyházmegye területén lévő kegyhely
     Tolna megyében, a volt szekszárdi járásban található kegyhely. Vasúton is, közúton is megközelíthető. Vasúton a Pécs és Bátaszék közötti vonalon található. A pécsi egyházmegyében van a község és kegyhelye.
     Nem máriás zarándokhely, hanem a Szentvér ősi kegyhelye. Tolna megye egykori virágzó bencés apátsága volt itt valamikor. A Szent László által alapított apátság (1092) múltja sajnos ma már csak a legendák és mondák homályába vész. A Thuróczi-krónikában azonban már annyi olvasható róla, hogy Gara János 1425-ben fogságából szabadulva súlyos bilincseit a bátai monostor templomába vitte Jézus isteni vérének tiszteletére.
     IV. Jenő pápa 1434-ben Bátát Zsigmond király kérésére búcsújáróhellyé nyilvánította, és Ranzánusznak, a nápolyi király követének Mátyás udvarában írt könyve az ország egyik nevezetességének mondja Bátát. Ezek szerint kitűnik, hogy Bátán egy szentostyatöredéket őriznek, amelyből valamikor vér csordult. Ezt az ereklyét Úr napja ünnepén oltárra helyezik, és e csodálatos ereklyéhez „megszámlálhatatlan" sokaság zarándokol. Kapisztrán Szent János szentté avatási aktái csodás gyógyulásokról is tesznek említést, „Krisztus vérző teste előtt". Báta arról is nevezetes, hogy Hunyadi János itt verte le Gara nevű ellenfelét, és ennek jutalmaként Ulászló király erdélyi vajdává és Nándorfehérvár kapitányává nevezte ki. A bátai apátság adományozói közé tartoztak: Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Mátyás, valamint Kanizsai Dorottya, Kinizsi Pál özvegye.
     1526-ban II. Lajos az ország elszánt vezetőivel együtt a bátai kegytemplomban járult szentségekhez, és a Szentvér áldását fogadva indult a végzetes csatába. 1539-ben a bécsi pápai követ jelentése szerint Báta a törökök prédájává vált. A Szentvér ereklyéje ekkor eltűnt. 1939-ben a romok fölé neoromán stílusú templomot építettek. A Szentvér búcsúját minden évben megülik.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 35.old.)
Oltár Szent Vér búcsú alkalmával 2002-ben Fotó: Nagy Zoltán

Kép Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

1.Krisztus vére imádói, kik most ide jöttetek,
A bátai kegytemplomba Isten hozott titeket.
Égi szentség Krisztus Teste, adj szent áldást híveidre!
Drágalátos szent véredet harmatozd a lelekünkre.

2.Lángoló nagy szeretettel, örömmel jöttünk hozzád,
Krisztus, hogy mi is átéljük a bátai nagy csodát!
Égi szentség Krisztus Teste, adj szent áldást híveidre!
Drágalátos szent véredet harmatozd a lelekünkre.

3.Bűneinkért vért hullató, csodálatos szent ostya,
Engesztelni jöttünk mi most bátai templomodba!
Égi szentség Krisztus Teste, adj szent áldást híveidre!
Drágalátos szent véredet harmatozd a lelekünkre.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 35.old.)


Római Katolikus Plébánia
7149 Báta
Hunyadi u. 15.

Fotó:Civertan STUDIO

Kép Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

2005-ban a Szent Vér búcsú július 3-án lesz, 10.30 órakor.


Köszönjük Fazekas Andrea adm. segítségét!
Vissza a kezdő oldalra