Bodrogszentmária

Svätá Mária

Felső-Bodrogköz Mária-kegyhelye
Százezerszer üdvözlégy, Szép Szűz Mária,
Bodrogszentmáriának fényes csillaga.
Galamb képében, közénk leszálltál,
A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Eljöttünk mi tehozzád, hogy megköszöntsünk,
Mint nemzetünk oltalmát, téged kérleljünk,
Galamb képében, közénk leszálltál,
A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Gyönyörűen tündöklik, drága szent szobrod,
A bús árva szíveknek bizalmad adod.
Galamb képében, közénk leszálltál,
A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Itt ragyogsz az oltáron nagy fényességben,
Te előled eloson minden félelem.
Galamb képében, közénk leszálltál,
A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Magyarok Asszonya vagy Szent István óta,
Tőled várunk pártfogást, ezer év óta,
Galamb képében, közénk leszálltál,
A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Keresztények Anyja vagy, megmondtad nekünk,
A Te segítségedben mindig remélünk.
Galamb képében, közénk leszálltál,
A Te kegytemplomodban, minket megáldál.

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

A falu határában, a korábbi plébániatemplom helyén, az egykori Mária-jelenés közelében 1995-ben épült kápolna, amelyhez évente kétszer, májusban, a Szűz Mária, keresztények segítsége, és októberben a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan zarándokol el a Felső-Bodrogköz magyar papsága és hívő népe.
A bodrogszentmáriai Kisboldogasszony kegyhely rövid története

A bodrogszentmáriai Segítő Nagyasszony tiszteletének énekrendje

A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

A kegyszobor Foto: Nagy Géza

A kápolna oltára Foto: Kósa Károly

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

Tetszésedre méltattad Bodrogköz földjét,
Bodrogszentmáriának békés vidékét,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Sok száz évvel ezelőtt ránk mosolyogtál,
Őseinknek mennyei kegyelmet adtál,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Egy csendes és szép napon megnyílik az ég,
S a mi égi Jó Anyánk, itt a földre lép,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Amikor mint gerlice ide érkeztél,
Egy pásztort mély álmából felijesztettél,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

A pásztor megrémülve ostort ragadott,
S egy hirtelen ütéssel reád támadott,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Megriadva távoztál te égi gerle,
S tova szálltál a pócsi új kegyhelyedre,
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

De a jámbor nép előtt magad feltártad,
Megmutatva sebhelyes áldott arcodat
Galamb képében közénk leszálltál,
Jelenésed szent helyén, minket megáldál.


Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el és anyai oltalmával, mint keresztény nemzetünk hathatós segítségét rendelted védelmünkre. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűznek, mint Segítő Nagyasszonyunknak oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. Egykor pedig vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto:Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán
Az egykori jelenés
helyszíne
Foto: Kósa Károly

Képek a 2004. októberi búcsúról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Köszönjük Böőr Roland plébános atya és a sekrestyés Évike segítségét.
Vissza a kezdő oldalra