A BODROGSZENTMÁRIAI

SEGÍTŐ NAGYASSZONY

TISZTELETÉNEK ÉNEKRENDJE

 

Körmenet és ünnepi szentmise

a májusi és októberi zarándoklatok alkalmával

 

Körmenet

A körmenet kezdő éneke a H 183 . ének. (Lelkem tiszta lánggal ég...)

A kegytemplom előtt (1. állomás)

Százezerszer üdvözlégy, Szép Szűz Mária,

Bodrogszentmáriának fényes csillaga.

Galamb képében, közénk leszálltál,

A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Eljöttünk mi tehozzád, hogy megköszöntsünk,

Mint nemzetünk oltalmát, téged kérleljünk,

Galamb képében, közénk leszálltál,

A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Gyönyörűen tündöklik, drága szent szobrod,

A bús árva szíveknek bizalmad adod.

Galamb képében, közénk leszálltál,

A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Itt ragyogsz az oltáron nagy fényességben,

Te előled eloson minden félelem.

Galamb képében, közénk leszálltál,

A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Magyarok Asszonya vagy Szent István óta,

Tőled várunk pártfogást, ezer év óta,

Galamb képében, közénk leszálltál,

A te kegytemplomodban, minket megáldál.

Keresztények Anyja vagy, megmondtad nekünk,

A Te segítségedben mindig remélünk.

Galamb képében, közénk leszálltál,

A Te kegytemplomodban, minket megáldál.

A körmenet alatt a H 287. éneket énekeljük. (Angyaloknak Királynéja...)

Az egykori jelenés helyén (2. állomás)

Tetszésedre méltattad Bodrogköz földjét,

Bodrogszentmáriának békés vidékét,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Sok száz évvel ezelőtt ránk mosolyogtál,

Őseinknek mennyei kegyelmet adtál,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Egy csendes és szép napon megnyílik az ég,

S a mi égi Jó Anyánk, itt a földre lép,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Amikor mint gerlice ide érkeztél,

Egy pásztort mély álmából felijesztettél,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

A pásztor megrémülve ostort ragadott,

S egy hirtelen ütéssel reád támadott,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

Megriadva távoztál te égi gerle,

S tova szálltál a pócsi új kegyhelyedre,

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

De a jámbor nép előtt magad feltártad,

Megmutatva sebhelyes áldott arcodat

Galamb képében közénk leszálltál,

Jelenésed szent helyén, minket megáldál.

A körmenet alatt a H 189. éneket (Nyújtsd ki menyből...) és a H 195. éneket énekeljük (Te vagy földi éltünk...)

 

Ünnepi szentmise

A szabadtéri ünnepi szentmise (3. állomás)

A szentmise énekei

Kezdőének:

H 292. ének - Máriát dicsérni...

Felajánlási ének:

— H 173. ének - Áldozzunk hív keresztények...

Áldozási énekek:

— H 280/B. ének - Győzelemről énekeljen...

— A kassai szinódus himnusza:

Magasztalunk és imádunk,

Jóságodért Istenünk.

Irgalmat csak Tőled várunk,

Te vagy Utunk, Életünk.

Őseinket oltalmaztad,

És e hit el nem veszett.

Hű tagjává Egyházunknak,

Minket a keresztség tett.

//Utat mutass, légy oltalmunk,

Add áldásod, Jó Atyánk!

Őszinte a mi szándékunk,

A szinódust bízva Rád.//

Adj erőt és bátorságot,

Megújítva életünk!

Tegyünk hittel tanúságot,

Amíg Hozzád érkezünk.

Szolgálhassuk alázattal

Az Evangéliumot,

Reménnyel és igazsággal,

Töltsük meg a világot.

//Utat mutass, légy oltalmunk,

Add áldásod, Jó Atyánk!

Őszinte a mi szándékunk,

A szinódust bízva Rád.//

István király áldott népe,

Előttetek leborul:

Szent András és Szent Erzsébet,

Kassai Szent vértanúk.

Boldogasszony, hű Pátrónánk,

Ezer éve véd, vigyáz.

A jövendő kapujánál,

Jézus Krisztus vár reánk.

//Utat mutass, légy oltalmunk,

Add áldásod, Jó Atyánk!

Őszinte a mi szándékunk,

A szinódust bízva Rád.//

Uram jó nekünk itt lenni...

— H 127. ének — Ó szentséges, ó kegyelmes…

Májusi ájtatosság:

— Litánia - H 199. ének

— Antifóna - H 205. ének

Felajánló ima - (főmiséző imádkozza)

Közbenjáró ima:

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el és anyai oltalmával, mint keresztény nemzetünk hathatós segítségét rendelted védelmünkre. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűznek, mint Segítő Nagyasszonyunknak oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. Egykor pedig vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szentségimádás:

— H 129. ének - Szent vagy, Uram!...

Szentségi áldás:

Azért ezt a nagy Szentséget...

Himnuszok

A körmenet alatt a H 286. énekét énekeljük. (Boldogasszony Anyánk...)