Bukóc

Buková hôrka

Görögkatolikus búcsújáróhely a Szent Kereszt tiszteletére
     A görögkatolikus hívek egyik legkedveltebb, és leglátogatottabb kegyhelye Szlovákiában. Az első írásos emlékek 1742-ből származnak. A népi legenda szerint egy vak öregember, aki rendszeresen járt Haličból a sztropkói vásárra, itt csodálatosan meggyógyult. Ő és barátai a bukóci hívekkel közösen egy kis kápolnát építettek. A kápolna sokáig elhagyatottan állt. Később a helybeliek egy Arseniov Bosák nevű remetének adták át a kápolnát. A remete halála után a halicsi Irinarch Jaselský szerzetes-pap templomot és kolostort kezdett építeni, amelyet 1796-ban szenteltek fel. A templom a Szentkereszt nevet kapta.
     Ebben az időben tevékeny vallási élet volt Bukócon: kántoriskola működött itt, továbbá itt szentelték fel a bazilita novíciusokat egész Magyarország területéről. Megalakulása óta a kolostor állandóan lakott volt, de volt amikor a szerzeteseknek bizonyos okok miatt menniük kellet. A 2. világháború után már csak a Szentkereszt felmagasztalása templom és az Urunk Színeváltozása kápolna maradt meg. Bukóc jelenleg fontos központja a helyi hitéletnek. Évente Pünkösdkor, Urunk színeváltozása és Szentkereszt felmagasztalása ünnepén van hagyományos búcsújárás.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 63-65. Ford.: Frigmanszky Ilona)
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

     Buková hôrka patrí tiež medzi obžúbené a hojne navštevované pútnické miesta gréckokatolíkov na Slovensku. Prvé písomné správy o tomto mieste sú z roku 1742. źudové podanie hovorí, že sa tu kedysi zázračne uzdravil akýsi slepec, ktorý prichádzal pravidelne z Haliča na jarmok do Stropkova. Jeho priatelia spolu s obyvatežmi Bukoviec tu postavili na pamiatku tejto udalosti malú kaplnku, ktorá však stála dlho opustená. Neskôr ju dedinčania dali do užívania pustovníkovi Arseniovi Bosákovi. Po jeho smrti v roku 1742 bazilián – jeromonach (kňaz a rehožník v jednej osobe) Irinarch Jaselský z Haliča začal so stavbou chrámu a kláštora, ktoré boli dokončené v roku 1796. Chrám bol zasvätený Svätému krížu.
    V časoch čulého náboženského života bola v kláštore na Bukovej hôrke aj kantorská škola a noviciát všetkých baziliánov Uhorska. Od svojho vzniku bol kláštor takmer vždy obývaný. Niekožkokrát ho však rehožníci museli z rôznych dôvodov opusti. Po II. svetovej vojne sa zachoval len chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka Premenenia Pána. Buková hôrka je dnes opätovne dôležitým strediskom duchovného života veriacich. Každoročné tradičné púte sa tu konajú na sviatok Zoslania Svätého Ducha, Premenenia Pána a Povýšenia svätého kríža.
    
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 61-63. )
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra