A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Csepreg

Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony búcsújáró helye

Győr-Sopron megyében lévő kegyhely
     A nagyközségnek főtemplomán kívül két kegyeleti kápolnája is van. Egyik a Nagybokíogasszony, a másik a Kisboldogasszóny tiszteletére épült. A helység Győr-Sopron megyében található. Csak közúton kőzelíthető meg. Egyházilag a győri püspökséghez tartozik.
     Csepreg nevét elsősorban és első ízben egy 1022-ból kelt okiratban olvashatjuk. 1308-tól számos dokumentum városnak (civitas) titulálja; majd az 1400-as évektől mezővárosnak (oppidum) említik. A, nagyközségen kívül keresztút vezet a szép parkká alakított díszes terület kegykápolnájához. Nagyboldogasszony tiszteletére épült. „Kegyelettel" gróf Jankovich Gyula 1869 alapította. Benne mészkőből faragott szép oltár áll, amelyen Szent István és Szent László fehér márvány, térdeplő szobrai foglalnak. helyet, míg az oltárszekrény mögötti magasabb gótikus fülkéből a Boldogságos Szűz régi kegyszobra tekint le nyájasan az ájtatoskodókra. A főoltártól jobbra áll a Fillinger család Mária-szobra. A sok gyertyafüsttől sajnos erősen megsötétedett.           Csepreg másik végén található a szentkúti kápolna, mely Kisboldogasszony tiszteletére épült. 1815-ben készítették százharminchét négyszögölnyi területen özv. Csuz Gáspámé, született Talián Rozália költségére. A kis kegykápolna homlokzatán olvasható „Üdvözlégy Szűz Anyánk, üdvösség kútja, Mária. - Áldást e kútnak, nyerj betegeknek erőt". Mindkét csepregi kegykápolna a környékbeli községek zarándokainak kedvelt búcsújáró helye.
     Mise feledjük a szent bernáti igét: Mária által megyünk Jézushoz.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 69.old.)

A csepregi kisboldogasszonyi szentkúti kápolna oltára Fotó: Farkas Erik

A csepregi kisboldogasszonyi szentkúti kápolna Fotó: Farkas Erik
A mai korai klasszicista stílusú kápolna 1815-16-ban épült, kivitelezője Schrenk Ferenc volt. Homlokzati szobrai Szent Annát a gyermek Máriával és Nepomuki Szent Jánost ábrázolják. Oltára neogótikus. Címe: Kőszegi u.54.

A csepregi Boldogasszony kápolna. A kép forrása: www.csepreg.hu
A régi Boldogasszony templom helyén 1869-ben építtette Jankovich Gyula gróf neogótikus stílusban. Itt nyugszik Jankovich Antal gróf, a család csepregi birtokszerzoje és felesége Nemeskéri Kiss Katalin. Címe: Külterület utca


Római Katolikus Plébánia
9735 Csepreg
Széchenyi tér 25.
Tel.:94/365-052

A csepregi szentkút Fotó: Farkas Erik

A Lourdes-i barlang Fotó: Farkas Erik


Köszönjük Finta József plébános úr segítségét!

Vissza a kezdő oldalra