Csércs

Čirč

Görögkatolikus kegyhely
     Jelentős zarándokhely felső Sáros vidékén, az Ólublói járásban. A legrégibb írásos emlékek 1330-ból származnak. A parókián megtalálhatók a Mihály Manuel Olsavsky püspök látogatásáról szóló dokumentumok, 1751-ből. 1898-ban, Janovič János plébános ideje alatt különös esmények történtek, amelyeket a parókia krókikájába feljegyeztek. E feljegyzést Mirón Podhajecky készítette: "Két csércsi kislánynak, akik teheneket legeltettek a az Uhlisky hegyek alatt, megjelent egy öregember, aki a kislányoktól megkérdezte: akarjátok-e, hogy ide sok ember zarándokoljon? A kislányok igent mondtak. Erre az öregember botjával a földbe szúrt és gyógyforrás fakadt azon a helyen. Az öregembert kérte, hogy a forrás mellet építsenek kápolnát." Mikor a kislányok a faluban elmondták a történteket, nem találtak megértésre. Ettől kezdve a falut sok csapás érte, árvizek is pusztították. Így aztán a helybeliek elhatározták, hogy mégis felépítik a kápolnát. Sok zarándok megfordult ezen a helyen, és többen meggyógyultak. Ezeknek hatására hálából egy újabb kápolnát építettek.
     1973-ban a kápolnában elhelyezték az Istenanya ikont, amelyet Križanov mester készített. A kápolnát Vasil Hopko püspök szentelte fel. A csércsi hegyen évente tartanak búcsút, amikor sok zarándo érkezik a szomszédos országokból is, különösen a Lengyelországból. A búcsút augusztus utolsó, vagy szeptember első vasárnapján tartják.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 63-65. Ford.: Frigmanszky Ilona)
A kápolna oltára Foto: Nagy Zoltán

A kápolna oltára Foto: Nagy Géza

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

Významné pútnické miesto horného Šariša sa nachádza v obci Čirč v okrese Stará źubovňa. Najstarší údaj o obci je z roku 1330. O farnosti sa zachovali doklady z vizitácie biskupa Michala Manuela Olšavského z roku 1751. Za čias pôsobenia miestneho kňaza Jána Janoviča došlo v roku 1898 k udalostiam, o ktorých sa vo farskej kronike písanej kňazom Mirónom Podhájeckym nachádza táto zmienka: „Dvom čirčským dievčatám, ktoré pásli kravy pod Uhliskami, zjavil sa akýsi starec, ktorý im položil otázku, či by nechceli, aby tu prichádzalo veža žudí na púte. Po súhlase dievčat starec zapichol palicu do zeme a na tom mieste vytryskol prameň vody s liečivými účinkami. Starec žiadal, aby tu bola postavená kaplnka“. Keď dievčatá oznámili v obci, čo zažili, stretli sa s nepochopením. Od toho času stíhali obec pohromy, ktoré vyvrcholili vežkými záplavami. Až po nich sa obec rozhodla postavi na mieste zjavenia kaplnku, ktorú zasvätili Uspeniu Presvätej Bohorodičky. źudia začali na toto miesto prichádza a podža podania došlo tu k viacerým zázračným uzdraveniam. Pod dojmom týchto udalostí postavili veriaci ešte jednu novú kaplnku.
     V roku 1973 bola do interiéru pôvodnej kaplnky Uspenia Presvätej Bohorodičky umiestnená ikona od majstra Križanovského. Kaplnku posvätil biskup Vasil Hopko. Každoročne sa na Čirčskej hore konajú púte, ktoré navštevuje mnoho žudí nielen z domova, ale aj z cudziny, najmä zo susedného Požska. Odpustová slávnos sa tu koná vždy na rozhraní mesiacov august a september.

Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 63-65.
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Képek a plébániatemplomról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra