Csobánka

Szentkút és búcsújáróhely a Sarlós Boldogasszony tiszteletére

Pest megyében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén lévő kegyhely
1.Édesanyánk, jaj, de sötét a Te képed.
Talán a mi szenvedésünk fáj úgy Néked?
Búcsút járni Hozzád jöttünk,
Dalos ajkkal úgy köszöntünk, Szép Szűzanyánk.

2.Mint a múltunk komor éje, olyan arcod.
Fölöttünk, jaj, sok vad orkán átviharzott.
Búcsút járni Hozzád jöttünk,
Dalos ajkkal úgy köszöntünk, Szép Szűzanyánk.

3.Te vagy a mi vándorutunk hű vezére,
Értünk hullott szent Fiadnak drága vére.
Búcsút járni Hozzád jöttünk,
Dalos ajkkal úgy köszöntünk, Szép Szűzanyánk.

4.Fáradtságos verejtékünk hull a földre,
Szemünk könnye legyen szíved drága gyöngye.
Búcsút járni Hozzád jöttünk,
Dalos ajkkal úgy köszöntünk, Szép Szűzanyánk.

5.Nézz le reánk, édesanyánk, álld meg néped.
Odafent is dalolhassunk himnuszt Néked.
Búcsút járni Hozzád jöttünk,
Dalos ajkkal úgy köszöntünk, Szép Szűzanyánk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 73.old.)

Kegykép Foto:Nagy ZoltanRómai Katolikus Egyházközség
2014 Csobánka
Vörösvári u. 11.
Tel.: 26/321-051


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Csobánka c. fejezete


Foto: Nagy Zoltán

A kegyhely fő búcsúja Sarlós Boldogasszony ünnepén van, 2008-ban július 6-án lesz 10 óra 30 perckor. A szentmisét bemutatja Boros Zoltán c. esperes, Pilisvörösvári plébános.

     A Pilis-hegység déli peremén lévő község Pest megyéhez és a Székesfehérvári egyházmegyéhez tartozik.
    A falut szerbek alapították a XVII. század végén, német és szlovák lakosságát a XVIII. század folyamán nyerte. A Szentkút eredetileg az ortodox szerbek búcsújáró helye volt, katolikus kultusza későbbi és német eredetű.
     A hely legendája szerint 1842-ben a Pilis erdőségében egy nyáját legeltető pásztornak megjelent Mária egy forrás miatt mocsaras helyen. A látomás után a falusiak ivásra és mosakodásra használták a forrás vizét, s a víztől többen csodálatos módon meggyógyultak.
     A legenda egy másik változata szerint a favágók kivágtak egy fát, amelyen egy Mária-kép függött. A fa vérezni kezdett, s ennek hatására kezdődtek meg a búcsújárások.
     Akárhogy is, a forrásnak már a Mária-jelenés előtt, a XIX. század elején gyógyító híre volt: Lázkutacska, Fieberbründl volt a neve. A jelenés után kapta a Máriakút, Szentkút nevet. A zarándokok ma is felkeresik a forrást, vizéből isznak, fájó tagjaikat, főleg szemüket mosogatják. Ezután a környező fákra, bokrokra akasztják kötéseiket, rongyaikat, ezzel is jelezve az elért vagy kívánt gyógyulást.
     A múlt század közepén egy budai és egy pesti német asszony kápolnát építtetett a forrásnál, amit Sarlós Boldogasszony ünnepén áldottak meg. A nyitott forrás fölé századunk elején lourdes-i barlangot emeltek, amelybe hamarosan sok hálatábla került az első világháborús katonákért. Itt áll a szerbek keresztje is. Ezen egykor Illés próféta képe volt látható, akinek ünnepén szívesen látogattak ide.
     A kápolnát az 1930-as évek végén átépítették. Bár az átalakítással sok régi fogadalmi kép kikerült a templomból (1937-ben 86 db volt a számuk), a felajánlás (offerálás) századunkban is szokás volt. Máig sok imameghallgatás történik itt. A zarándokok egy része zöld ágat visz haza Csobánkáról, más része a forrásból vizet. A visszaemlékezések szerint egykor az örökmécs olajából is elkértek.
     Illés napján a szerb zarándokok a kereszt előtt építettek oltárt. Mise után a pap megszentelte a forrást, ennek vizével pedig a búcsúsokat.
     Fő búcsúja Sarlós Boldogasszony (július 2). Jönnek zarándokok más Mária-ünnepeken is, és különösen szombatonként, mert a szombatot Mária napjának tartják. Egyéb búcsúi: Kisasszony napja (szeptember 8), illetőleg Illés-nap (július 20). A csobánkai búcsújáró kápolna vadregényes természeti környezetben fekszik. Hosszú erdei úton, kellemes sétával közelíthető meg. Rövidebb hétvégi kirándulások céljának is alkalmas.
     A csobánkai római katolikus Szent Anna plébániatemplom a múlt század második felében épült, de berendezése XVIII. századi. A görögkeleti szerb templom 1746-ban lett készen, ikonosztázionja (képfala) is korabeli. Említésre méltó berendezési tárgyai közül a copfstílusú püspökszék.
     Érdemes felkeresni a közeli Pomáz Szent István király tiszteletére épült templomát (1770), amelyet több ízben bővítettek. Homlokzatán Páduai Szent Antal és Nepomuki Szent János szobra áll. A templom Szent Orbán-kápolnájában van jelenleg a híres fehérmárvány szentségfülke, latin felirata szerint 1519-ből.
     A XVIII. századi a görögkeleti Szent György-templom is, amely körül korabeli sírkövek láthatók.
     Csobánka közúton és vasúton Pomáz és Pilisvörösvár felől közelíthető meg. Pomázig HÉV-vel, onnan pedig gyalog, vagy autóbusszal, s onnan gyalog közelíthető meg.
(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Bp.,1990. 52-53.old.)Légifotók: Civertan STUDIO

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Képek a 2007. évi Sarlós Boldogasszony búcsúról és a pomáziak zarándoklatáról.
A szentmisét Böjte Csaba mutatta be. (Fotó: Nagy Géza)

Képek a 2003. július 5-i Sarlós Boldogasszony búcsúról (Foto: Nagy Zoltán):
Vissza a kezdő oldalra