Csöpöny

Horny Cepen

Nagyboldogasszony Vágmenti búcsújáróhelye
    Tartományi kegyhelyecske a Vág folyó jobb partján. Vele szemben a bal parton található a Szentharaszt nevű kegyhely. A három Csöpöny (Alsó-, Közép- és Felső-) hajdani nemes falucskák, régen a semptei vár birtokai, majd az Eszterházyaké. Ma (1990-ben) Szered város .északi külterületét képezik. A szeredi plébánia historia domusa és a helyszíni megtekintés alapján megállapítható, hogy Közép- Csöpőny a szeredi plébánia filiája. Templomában minden vasárnap ma is van szentmise a „három" Csőpőny hitéhez hű lakosai számáta.
    A búcsújárás napja augusztus 15. vagyis Nagyboldogasszony ünnepe. Maga az oltárkép is a Szűzanya mennybevitelét ábrázolja. Ennek a kegyképnek jelzése: „Búza Sándor vagyona: 1898." A főbejárat márványtáblás mellékirata (latinul) őrzi az eseményt, melynek magyar nyelvű fordítása így hangzik: „Az egyház imái megengesztelvén Istent a kolerajárvány 1831. évében, lassan megkezdődött alapjaimon az építkezés, kegyes áhítatból és kegyadományokból teljesen újjáépűlvén 1835-ben a Segítő Boldogságos Szűz Mária tiszteletére vagyok fölszentelve." A rendelkezésre álló adatok szerint már 1634-ben is állt itt templom. Körülötte park és keresztúti stációk. A szájhagyomány szerint a búcsújárás kezdete ehhez az eseményhez fűzódik: Egy földmíves munkája közben a földből Szűz Mária szobrát szántotta ki. E szobor tiszteletére épült a templomocska és fejlődött ki a búcsújárás. A kegyhelyet napjainkban mind a magyar, mind a szlovák hívek látogatják. Csak közúton közelíthető meg.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 74.old.)

    A Sulekovoba (Beregszeg) vezető út mentén, Szeredről kifelé tartva, a helység határát jelző tábla előtt, a jobb oldalon található a kegyhely

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Ének
(dallama: Dicsértessél, ó Mária...)

1. Jöttünk hozzád, szép virágszál, ki Istentől megáldattál,
Jöttünk drága szívedhez, szépséges kegyképedhez!
Légy velünk e szent utunkban! Buzgó zarándoklásunkban!
Mária, Mária, Mária kegyes Anyánk! Mennyei Szent Patrónánk.

2. Harangszó, melyet hallunk, melyre mindig megújulunk,
Ajkid édes szólása, kegyképéhez hívása:
Légy velünk e szent utunkban! Buzgó zarándoklásunkban!
Mária, Mária, Mária kegyes Anyánk! Mennyei Szent Patrónánk.

3. Jöttünk Téged köszönteni, buzgó szívvel üdvözölni,
Hogy kegyelmet nyerhessünk, és tieid lehessünk!
Légy velünk e szent utunkban! Buzgó zarándoklásunkban!
Mária, Mária, Mária kegyes Anyánk! Mennyei Szent Patrónánk.

4. Most erős fogadást teszünk, hogy ezentúl jobbak Ieszünk:
Tiszták testben-lélekben, téged élva érzésben.
Légy velünk e szent utunkban! Buzgó zarándoklásunkban!
Mária, Mária, Mária kegyes Anyánk! Mennyei Szent Patrónánk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 75.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A keresztút stációi
Foto: Nagy Géza
A keresztút stációi
Foto: Nagy Zoltán
A templom előtt álló
bal oldali kőkereszt
Foto: Nagy Zoltán
A templom előtt álló
jobb oldali kőkereszt
Foto: Nagy Géza
A templom előtt álló
jobb oldali kőkereszt

Foto: Nagy Géza
A templom előtt álló
jobb oldali kőkereszt
Foto: Nagy Zoltán
A templom mellett
jobb oldalt álló kőkereszt
Foto: Nagy Zoltán
A kereszt előtt elhelyezett virágszív
Foto: Nagy Géza
A templom homlokzatán
található latin nyelvű márvány felirat
Foto: Nagy Zoltán
A templom déli oldalán
található márvány emléktábla


Vissza a kezdő oldalra