Csorna

Rábaköz népének Mária-kegyhelye

Györ-Sopron megyében, a Győri püspökséghez kartozó kegyhely
Az egykori Sopron megyei kisváros fontos vasúti és közúti csomópont. Ma Győr-Sopron megyéhez, a Győri püspökséghez tartozik, a Rábaköz gazdasági és kulturális központja.
     Szent Mihályról elnevezett premontrei prépostságát 1180 körül alapította a gróf Osl család. Javadalmait királyaink és magánosok adományai folyamatosan gyarapították. A reformáció idején a kanonokokat elűzték, s a prépostság 1694-ig világiak kezén volt. Ekkor visszatért a premontrei rend. A kolostor a XVIII. század elején előbb az alsó-ausztriai Pernegghez, később a morvaországi Olmütz (Olomouc) melletti Grádicshoz tartozott. II. József 1786- ban feloszlatta a rendet. A XVIII. század végén súlyos tűzvész pusztította el a templomot és a települést is. I. Ferenc 1802-ben állította vissza a csornai premontrei prépostságot, amellyel három címzetes préposti cím is együtt járt: Jánoshida, Türje és Horpács. A rend innen látta el keszthelyi és szombathelyi gimnáziumát és két plébániát. 1950-ben ez a kolostor sem kerülte el a felszámolást.
     A Szerecsen Mária néven emlegetett kegyképét 1757 körül Schrabel Tádé hozta magával a morvaországi Grádicsból. A kép előtt történt csodás gyógyulások hatására indultak meg a zarándoklatok. Sértetlenül került ki a kép az 1790. évi tűzvészből is, ennek hatására a búcsújárások még több embert vonzottak. Fő búcsúja május utolsó vasárnapján és Nagyboldogasszony ünnepén (augusztus 15) van.
     A premontreiek búcsújáró temploma különböző korok építészeti jegyeit hordja magán. Középkori eredetű a tornya a szentély mögött, ám berendezése barokk. Az előcsarnokban levő román kori kődombormű az ősi prépostság névadóját, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. A templom melletti rendház az 1700-as évek végétől több lépcsőben épült. Nepomuki Szent János kápolnája a XIX. században lett készen. A köztéri szobrok közül említésre méltó a városban a két Mária-oszlop és a Szent Donát-oszlop. Plébániatemplomát Jézus Szent Szíve tiszteletére építették.
     Vonaton megközelíthető a Győr-Szombathely, illetve a Győr -Sopron vasútvonalon, gépjárművel pedig a Győrből kiinduló 85-ös számú közúton.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 54-55.old.)
Kegykép

Képed előtt égbe száll az ének,
Míg Fiaddal együtt áldozunk
Esdj le áldást Véle az Atyától
Rábaközi Boldogasszonyunk!

Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.

Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.

Üdvözlet Csornáról - Premontrei rendház


Premontrei Prépostság
9300 Csorna
Soproni u. 65.
Tel.: 96/261518
Web: www.opraem.hu

ÉNEK A CSORNAI SZŰZANYÁHOZ

Árva népünk boldog Édesanyja,
Nálad zeng ma énekünk, imánk:
Áldott légy, ki oltár magasából
Szép képedről mosolyogsz le ránk.
Te vagy áldott mezeink virága,
Napsugaras álmunk, csillagunk,
Üdvözlégy, óh népünk Királynője,
Rábaközi Boldogasszonyunk!

Török vészben pusztult szép vetésünk,
Vértől áztak a magyar mezők,
Rongyosan, de mégis bízó hittel.
Összegyűltünk oltárod előtt.
Fehérruhás hű fiaid hozták
Képedet, hogy légy vigaszunk:
Üdvözlégy, óh népünk Királynője,
Rábaközi Boldogasszonyunk!


Képek Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Templomunk 2009. évi búcsúja:

Május 31. A Rábaközi Boldogasszony kegyképének búcsúnapja (Pünkösd vasárnap).
10.00 Ünnepi szentmisét mutat be Horváth Dori Tamás győri bencés perjel
17.00 Hagyományos, gyermekmegáldási szentmise, melyre szeretettel hívjuk elsősorban a kisgyermekes, gyermekes családokat!
19.00 Esti szentmise

www.opraem.hu

Légifotók: Civertan STUDIO


Vissza a kezdő oldalra