Csütürtökhely

Spisšký Štvrtok

Nagyboldogasszony búcsújáró helye
     A település szélén egy kis dombon áll a lovagkirályunkról elnevezett templom. Román kori, egyhajós, szentélye egyenes záródású, huszártornyos. Nyugati, homlokzat előtti négyzetes tornya körerkélyes, négyfiatornyos, gúlasisakos. A templom mellé az emeletes elrendezésű gótikus kápolnát Zápolyai István építtette 1473-ban. Egyes kutatók Kassai István művének tartják. Jellegében hasonló a közeli szepeshelyi Zápolya kápolnához. Alapterületében ugyan valamivel kisebb, de részletkimunkálásában előbbinél is gondosabb.
    Az alsó szint szolgált a Zápolyaiak temetkezési helyéül, a felső szint a Szűz Mária mennybeviteléről elnevezett kápolna. A magyarországi gótika egyik legtökéletesebb, legarányosabb alkotásaként tartják számon. A klasszikus gótikus kápolnák típusának megfelelően, karcsú pillérek fölött lebegő hálóboltozatos építmény. Mérműves, halhólyagos motívumú, festett üvegablakai magyar szenteket ábrázolnak. Nagyon szépek a boltozatot tartó pillérek, s a lendületes ívű függő karzat faragott díszítései. A kápolna helyreállítását a XIX. század végén Alpár Ignác végezte.

(Forrás: Szombathy Viktor - Németh Adél: Szlovákiai utazások. Panoráma, Budapest, 1999. 240.old.)

Csütörtökhelyet mint búcsújáróhelyet, egy Szlovákiában kiadott, kegyhelyeket bemutató képeslap jelölte.

A Szapolyai kápolnában látható neogótikus oltár eredeti, 1450-ben készült oltárképpel. Kép forrása:Doc.PhDr.Ivan Chalupecky-Ladislav Jirousek: Region Spis.

A Szapolyai kápolna kriptája. Kép forrása:Doc.PhDr.Ivan Chalupecky-Ladislav Jirousek: Region Spis.

A kegytemplom Fotó: Kósa Károly

A kegytemplom Fotó: Kósa Károly

A kegytemplom Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly


Vissza a kezdő oldalra