Dénesd

Dénesdforcsmisérd, Dunajska Luzna

Nagyboldogasszony búcsújáróhelye
    A történelmi magyar haza Felvidékének kedvelt kegyhelye. Pozsony megyében, a somorjai járásban található. Szlovák neve: Dunajska Luzna. Története a kővetkező: Pórdőmölkőn (a mai - Celldömölk régi neve) a bencés atyák templomában tiszteltek egy messze földön híres kegyszobrot. Szűzanyát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal. Ez a kegyszobor került a törők időkben Dénesdre, mert féltették a háborús pusztításoktól a bencés atyák, és ide menekítették. Ez a 15. században történt.
    Eszterházy Pál könyvében olvasható: „Dömölkön Csudálatos Boldog Asszony képe Magyar országban. A Kemenes alatt Dömölkőn alól, építtetett harmadfélszáz esztendővel és előtt egy klastrom Szent Benedek szerzeteseinek, az hol egy igen csudálatos Boldogságos Szűz Képe vala."
     Dénesden az odamentett szobrot a Szent Bertalan-templom mellékoltárára helyezték, ahol mindjárt nagy tiszteletben részesítették. Később a főoltárra került, de onnét levették, és a mizsérdi káplán lakására vitték.
     Egy itt bekövetkezett rendkívüli esemény adott alkalmat arra, hogy a kegyszobor számára a templomban külön oltárt emeljenek, és ott 1749. augusztus 15-én el is helyezték. Ma is ez a főbúcsú napja, amikoris közelről s távolról jönnek a hívek a Szűzanya tiszteletére. Mivel a régi templom kicsinek bizonyult, a kegyuraság 1790-ben új templomot építtetett, és ebben már a főoltárra helyezték a kegyszobrot.
     Innen aztán a Pórdömölkről származó Szűzanya szobor soha sem került vissza ősi eredeti helyére. A Dénesden őrzött kegyszobor mindig liturgikus színekbe öltöztetve pompázik. Egyetlen körtefából van faragva a Szűzanya is, meg a kis Jézus is. Még ma is teljesen ép. Arca az élet színeit tükrözi a nézők és az imádkozók felé. Egyáltalán nem látszik meg rajta, hogy hét évszázaddal ezelőtt faragta remekbe egy szerzetesi kéz, igaz áhítattal. Restaurálva nem volt, s még mindig az eredeti színezés van rajta. Románkori stílusjegyeket mutat, és így abból a korból való, amikor a celldömölki templom is épült. Nagyboldogasszony napján túl, a Szeretetláng szellemében minden Mária-napon szeretettel várja az immáron ősi kegyhely a zarándokokat. Dénesd csak közúton közelíthető meg.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 76-77.old.)

A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

 Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: saját)

Örved a menyország, muzsikák zengenek,
Angyalok és szentek vígan énekelnek,
Mert Mária, Jézus Anyja,
Mai napon vitetett föl mennyországba.
Örvendezik mennyei szép trónusába.

Tizenkét csillagból van szép koronája.
Drága vert aranyból készült a palástja.
Mert Mária, Jézus Anyja,
Mai napon vitetett föl mennyországba.
Örvendezik mennyei szép trónusába.

Szép királyi pálca a kezébe,
Szentek milliói borulnak elébe,
Mert Mária, Jézus Anyja,
Mai napon vitetett föl mennyországba.
Örvendezik mennyei szép trónusába.

Mi is, buzgó hívek, áldjuk Szűz Máriát!
Hogy megértük mennybe vitelének napját.
Mert Mária, Jézus Anyja,
Mai napon vitetett föl mennyországba.
Örvendezik mennyei szép trónusába.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 77.old.)

A dénesdi kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A Lourdes-i barlang a templomkertben
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra