A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Egerszalók

Fájdalmas Anya palócföldi kegyhelye

Heves megyében lévő kegyhely, mely az Egri főegyházmegyéhez tartozik.
A Bükk déli lábánál, a Leskó-patak völgyében fekvő község Heves megyéhez és az Egri főegyházmegyéhez tartozik.
     Először a XIII. században említik a települést, amelyet a török csapatok többször feldúltak, de végleg csak a Rákóczi-szabadságharc 1706-os hadi eseményei miatt néptelenedett el. A birtokos egri káptalan 1731-1734 között a Rajna vidékéről és Bajorországból származó jobbágyokkal telepítette újra.
     A legendás hagyomány szerint még a német betelepülés előtt a Verpelétet Egerrel összekötő erdei út mellett egy remete lakott, aki gyakran egy tölgyfára függesztett Mária-kép előtt ájtatoskodott. Halála után a képet elfelejtették. Egy alkalommal egy verpeléti asszony vak leányával Egerbe menvén, megpihent a tölgyfa alatt. A kislány a gallyak közé mutatva egyszer csak megkérdezte: Mi az ott a gallyak között? Visszanyerte látását. Ettől kezdve sok csoda történt a kép előtt, amelyről az elhelyezett ezüst és réz fogadalmitárgyak (tetem) is tanúskodnak.
     A képet előbb egy fakápolnában, majd az 1738-ban felépült kőtemplomban helyezték el. A sok csodás gyógyulás hitelességének megállapítására Barkóczy Ferenc egri püspök vizsgálatot rendelt el. Az összegyűlt ezüst fogadalmi tárgyakból Esterházy Károly püspök a kegykép számára díszes ezüst keretet készíttetett, ezáltal megmentve a kincseket a lefoglalástól, amely II. József intézkedései miatt sok kegyhelyet sújtott. A múlt század elején a Habsburg-ház Egerben tartózkodó tagjai is felkeresték a kegyképet.
     Bár Fuchs Ferenc egri érsek 1810-ben a képet már kegyelmi képnek nevezi, mégis csak 1953-ban nyilvánították kegyhellyé a templomot, amelyet a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szenteltek. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy megtaláljuk itt a Bánság legnagyobb búcsújáró helyének, Máriaradnának (ma Radna, Románia) Skapulárés Szűzanya kegyképét egy érdekes fogadalmi képen.
     A múlt század eleji egyházi vizsgálatok a középkori eredetű, de a barokkban ismét felújított aszketikus gyakorlat, a flagellálás (önostorozás) szokását jegyezték fel Egerszalókról. A vezeklő körmenetet a szeptemberi búcsú idején végezték.
     A helybeli, gyorsan magyarrá (és palóccá) vált lakosok mellett Eger városa és a távolabbi Jászság is sok zarándokot bocsátott útnak Egerszalókra.
     Fő búcsúja a templom titulusünnepe, Kármelhegyi Boldogasszony (július 16).
     A XVIII. század közepén elkészült templomot az egri káptalan építtette. Tornya a szentély mögött magasodik. A templomban Kracker János Lukács, híres egri festő képe látható: Krisztus az olajfák hegyén. Szent Vendel kápolnája a múlt század közepén épült.
     Az Egertől nyugatra, alig 7 kilométerre fekvő falut leggyorsabban Egerből induló távolsági autóbuszokkal lehet megközelíteni.
     Elérhető a 3-as számú főúton is, kerecsendi leágazással. Vasútja nincs.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 59-60.old.)
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, XXIV.szines tábla
A czestochowai Fekete Mária képe az egerszalóki templomban
Foto Lantos M. (1984)

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, XXIV.szines tábla
Az egerszalóki hordozó Mária-kép két oldala
Foto Lantos M. (1984)

Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.
A máriaradnai kegykép másolata az egerszalóki templomban
Foto Lantos Miklós


Római Katolikus Plébánia
Egerszalók
3394 Kossuth L. u. 63.
Telefon: 36/474-051


A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.104.old.
1.Máriához, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk.
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende királynéja,
Kármeliták kegyes pártfogója.
Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.

2.Máriában kelt föl a világnak tiszta fényű csillaga.
Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörübb hajnala.
Üdvözült légy, Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye,
Telt edény, és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.

3.Máriánál, égi Patrónánknál van segítség, oltalom.
Mint a harmat, száll szívéből ránk is csendesítő bizalom.
Hét örömmel áldva Istenünktől,
Szent örömmel vált meg életétől,
Elvitetvén mennyek országába,
Örök élte vigalom

4.Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri,
Ki beírva egylete sorába e közös jelt viseli.
Ékesítve szent ruházatával,
Mint erős, szent védőpajzsával,
Lelkünket a szörnyű kárhozatnak lángja már nem égeti.

5.Máriáért lelki fegyverekkel mindhalálig harcolunk.
Mert hazánknak Ő dicső vezére, Ő királyi asszonyunk.
Bölcs vezére minden harcainknak,
ha veszélyek ellenünk rohannak,
Szűzanyánk végy karjaidba minket,
Amidőn majd meghalunk.


(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 87-88.old.)


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Egerszalók c. fejezete

Évente kétszer van búcsú:
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, 2002-ben július 13-án és Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án.
2004-ben a Kisboldogasszony napi búcsú szeptember 12-én, vasárnap lesz, az ünnepi szentmise 1/4 12-kor kezdődik.

Fotó:Civertan STUDIO


Köszönjük Linczenbold Levente plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra