Eperjes

Prešov

Boldogasszony búcsújáró helye
     A történelmi Sáros megyében lévő város. Vasúti és közúti csomópontban fekszik az ősi Felvidék keleti felében. A Rómával egyesült görög katolikus hittestvéreink felvidéki központja is Eperjes, és püspökségük székhelye. Kegytemploma 1330-ból való, és Szent Miklós nevét viseli. Rendkívüli gazdag művészi látni- és csodálni valókban a város. Így a hatalmas plébániatemplom, a görög katolikus püspöki székesegyház (1754) és a karmelita szerzetesi templom a 17.századból. A Boldogságos Szűzanya ünnepei és fogadalmi napjai különösképpen vonzzák ide a búcsújárókat, az áldozatos lelkületű zarándokokat. Kelemen Didák minorita itt tanult és itt működött is. Templomát a görög katolikusoknak utalták ki annak idején. Vatikáni parancsra.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 90.old.)
Szent Miklós kegytemplom Foto: Nagy Zoltán A főoltár Foto: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra