Ercsi

Mária, az Angyalok Királynéjának búcsújáró helye

Fejér megyében, a volt dunaújvárosi járásban lévő kegyhely
    Fejér megyében, a volt dunaújvárosi járásban található a település. A 12. században Szent Miklósról elnevezett apátsága is van, de 1332-ben már világi papi plébániájáról van említés. 1638-ból őriznek egy városi pecsétnyomót, melynek föirata tanúskodik, hogy „Bodog Ason Városa Ersi".
     A török dúlás idején bosnyák ferencesek kezdték a pasztorációt (lelkipásztorkodást), később pedig az idetelepült katolikus délszlávok szolgálatát a 18. század derekán. Volt egy régibb Nagyboldogasszony-temploma is, amit 1698-99-ben építettek, míg a mostanit 1762-1767 között. Bizonyos zárdáról is van említés a dokumentumokban, melyekből 1702-62 között gondozták a híveket.
     A Duna partján álló, 1828-ban épült Nagyboldogasszony-kápolnáról csak annyit tudunk, hogy híres búcsújáró hely. Itt alussza örök álmát báró Eötvös József egykori híres író-és államférfiú. Ugyancsak a Duna jobb partján, Ercsi község fölött egy jó vízű forrás is fakadt. A forrás fölé 1200 körül kápolnát emeltek, és a máriacelli kegyszobor mását helyezték el benne. Mivel a hajósok szerettek itt megpihenni, ezért a hajósok kegyhelyévé vált ez a hely. A törökök elől a földbe rejtették a Mária-szobrot, és csak a második világháború után találták meg. Jelenleg a plébánián őrzik. A török dúlás végeztével a kis kegyhely fölfejlődött. 1756-ban bizonyos Mészáros Lukács ercsi jobbágy a Szűzanya közbenjárására meggyógyult betegségéből, ezért hálából képet festetett a Nagyboldogasszonyról, aki a koronás kis Jézust tartja jobbján. 1828-ban a kegykép őrzésére kegykápolna épült ugyancsak a Nagyboldogasszony tiszteletére.
     A kegykápolna búcsúja Nagyboldogasszonykor, illetve a hozzá közelebb álló vasárnapon van. Megközelíthető Pusztaszabolcs és Kelenföld irányából vonattal, valamint közúton és hajóval is.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 74.old.)Szilárdfy Zoltán: Az ercsi kegykép és látkép egy régi kisnyomtatványon(2003)
Az Ercsi Szűzany kegyképmása Ismeretlen közép-magyarországi festő: Az Ercsi Szűzanya kegyképmása a Duna-parti Eötvös-kápolnából, 1792, Olaj, vászon
Kép forrása: Szilárdfy Zoltán: Ikonográfia és Kultusztörténet. Képes tanulmányuk. Balassi, Budapest, 2003. XXXIII. tábla, 40. kép.

A kegytemplom

A kegytemplom madártávlatból

Képeslap a plébánia kiadásában

Légifotók: Civertan STUDIO
Búcsús ballagó

1.

Ercsí~Máriája fogd meg a kezünket,
Fiad bölcsőjéhez vezess el bennünket
Bízón. Reád vetjük könnyes szemeinket,
Ne nézd hűtlenségünk, csak szeretetünket
Ne hagyd el, ne hagyd el, ne hagyd el népünket

Őseink hitével járulunk elébed.
Védd meg a családunk, védd a kenyerünket.
Töröld le bűneink, töröld le könnyünket,
Tenger bajunk árját imáiddal szüntesd.
Fogadd el, fogadd el, fogadd el szívünket

Országunk és népünk, ím előtted hódol
Védd meg hát hazánkat jajtól és gonosztól,
Védd meg ifjúságunk téveteg utaktól.
Hogy már ne szenvedjen magyar a magyartól.
Ments meg már, ments meg már; ments a kárhozattól.

Íme hozzád futunk, kihez mennénk máshoz.
Mint ős Ercsi kegyhely, drága Szűzanyjához,
Ki áldó kezeid védelémre tárod.
Ne hagyjál el minket, ne a te országod.
Áldd meg már szép hazánk; áldd meg a világot.

2.

Hatalmas Királyné Ercsi Máriája
Eléd hozzuk szívünk; nézz jósággal rája.
T'e, aki országunk`ezer éve véded,
Segítsd boldogságra árva magyar néped.
Sugározz útjára égi fényességet.

Sose vágytunk jobban hű édesanyára,
Aki mindig kész.vagy kánai csodára.
Síró könnyeinket`békés mosolygásra,
Változtasd a tövist; égi koronára.
Émeld fel színünket trónod magasába.

Ségitsd,aki fáradt megtörődött árva.
Bűnnel, bajjal küzdőt, jaj ne hagyd magára.
Halálúnk óráján segítséged várva,
Vezessél bennünket Fiad országába.
Te édes, jóságos, kegyelmes, te drága.

Ercsi Nagyboldogasszony búcsú ünnepe 2008. augusztus 15 - 17.

Augusztus 17-én, vasárnap, a Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepe alkalmából délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisét mutatbe Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.
Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepén 15-én, délelőtt 10 órakor Szenderffy Ferenc protonotárius kanonok mutat be szentmisét. Augusztus 16-án, szombaton virrasztás, szentségimádás és keresztúti ájtatosság lesz a kegytemplomban.


Köszönjük Gedő Attila c.esperes plébános segítségét!

Vissza a kezdő oldalra