A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Esztergom - Bakócz-kápolna

Vári Boldogasszony búcsújáróhelye

Komárom-Esztergom megyében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye székhelyén lévő kegyhely
     Esztergom a magyar katolikus egyház központja, az Esztergomi főegyházmegye székhelye, a mai Komárom-Esztergom megyében fekszik.
     A mai búcsújáró kápolnát 1506-1511 között Bakócz Tamás prímás építtette a régi Szent Adalbert-templom déli oldalához, s ide is temetkezett. A kápolna átvészelte a török kort és a várostromokat. A jelenlegi bazilika építése során 1822-ben Packh János építész a kápolnát 1600 darabra bontotta s a székesegyház testébe áthelyezve újra felépítette.
     A Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt kápolna oltároromzatán az Angyali üdvözlet márvány reliefje, lejjebb pedig Bakócz Tamás térdeplő alakja látható. Az oltárfülkék eredeti szobrai ismeretlenek. A jelenlegiek: Szent Adalbert és Szent István király. Az oltárépítmény közepén függ a kegykép, amely a Pócsi Mária másolata.
     A legendás hagyomány szerint Mária fára festett képét ép állapotban találták meg a töröktől visszafoglalt vártemplom romjai között. A képet a várparancsnok, báró Schucknecht Maximilian György tetette a Bakócz-kápolna oltárára.
     A kápolna fő búcsúja Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 25), erre a napra kapta a múlt században búcsúkiváltságait.
     Esztergom építményei segítségével időben egészen a magyar államiság kezdetéig, Géza fejedelem és Szent István koráig nyúlhatunk vissza. Az esztergomi Várhegyen született Szent István, itt állt a király és az érsek palotája. A királyi palota Árpád-kori kápolnája máig fennmaradt, egyik szép látnivalója a középkori Esztergomnak. Itt épült fel a középkori bazilika a Boldogasszony és Szent Adalbert tiszteletére. A majdnem másfél évszázados török uralom kevés emléket hagyott a középkori Esztergomból. A maradványokat folyamatos ásatások tárják fel.
     Az esztergomi bazilika, az ország főtemploma 1802-1869 között épült fel, klasszicista stílusban. Ez Magyarország legnagyobb temploma, méretei Rómában, a Szent Péter-bazilika márványpadlóján is fel vannak tüntetve. Kriptájában több érsek sírköve látható a középkorból. A helyben is kapható ismertetővel érdemes végigjárni a hatalmas templomot, ahol az ország leggazdagabb egyházi kincstára is látható.
     Mivel a búcsújáráshoz hozzátartozik a Kálvária-járás, a zarándokok rendszerint felkeresik a város fölé magasodó Tamás- hegyen a Kálvária hármas kőkeresztjét. Mögötte a nevezetes, angliai Canterbury Szent Tamás vértanú püspök középkori kultuszát ma is ápoló kápolna.
     A Várhegy alatt található a Prímási Palota, mellette a Keresztény Múzeum, amelynek gyűjteménye különösen gazdag a középkori magyar festészet emlékeiben.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 63-64.old.)

Fotó: Civertan STUDIO

Fotó: Civertan STUDIO


Esztergomi Főszékesegyház
2500 Esztergom
Szent István tér 1.
Levélcím: Pf.:133.
Tel.: 33/403-354
Email:basilica@vnet.hu
Fotó: Civertan STUDIO

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.152.old.
    Meghatódott lélekkel lépek, Szűzanyám, ősi szentélyedbe, melyet elődeink buzgósága és a Te szüntelenül tapasztalt közbenjárásod szentelt meg.
    Magyar édesanyák és hitvesek könnyei hullottak itt évszázadokon át, valahányszor veszélyben lévő gyermekeikért és rabságba hurcolt szeretteikért hozzád könyörgtek. Te erőt és vígasztalást adtál nekik. Itt zengett hálaéneket szent Fiadnak és neked Sobieski Hános győztes sergével és a magyar szabadságért küzdő Rákóczi Ferenc.
    Bizalommal terjesztem eléd most én is minden kérésemet. Légy szószólóm az égben annál, akit a földön karjaidban hordoztál. Járj közben isteni Fiadnál. Kérd, hogy amint itt, az ősi kegyképen áldásra emeli gyermeki kezét, úgy terjessze az égből hathatós jobbját mindmyájunkra. Árassza el kegyelmével családjainkat és édes hazánkat, hogy az istenszeretet töltsön el bennünket. Állandóan érezzük testi-lelki jótéteményeit és őseink hálás lelkületével hűségesek maradjunk hozzá és tehozzád, áldott Nagyasszonyunk. Ámen.
Üdvözlégy Mária...
Esztergom-vári Szűzanya,
Magyarok Nagyasszonya,
könyörögj érettünk!

Fotók:
Civertan STUDIO

A kegykápolna búcsúnapja március 25-én van.


Képek a felvidéki magyarok 2004. május 1-i esztergomi zarándoklatáról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy ZoltánFoto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán


Köszönjük Kovács Tibor kanonok, plébános segítségét!

Vissza a kezdő oldalra