Feldebrő

Tarna völgyének Mária-kegyhelye

Heves megyében, az Egri főegyházmegye területén lévő kegyhely
     A Tarna-patak mellett fekvő község Heves megyéhez és az Egri főegyházmegyéhez tartozik.
     A feldebrői templom minden bizonnyal Aba Sámuel király nemzetségi templomának épült. Amíg a plébániatemplom az István király által is tisztelt Szent Márton nevére van szentelve, a Mária-tisztelet a temetői Nagyboldogasszony-kápolnához kötődik, nyilván Mária boldog halálának emlékére.
     A kápolnához, amely 1738-ban épült, remeteség tartozott. A feldebrői kegyhelyet már Esterházy Károly egri püspök 1766-1769. évi kánoni látogatásakor is igen réginek nevezi. Lehetséges, hogy a kegykép egy középkori kegykép utóda.
     A múlt század eleji vizsgálat során az esperesi kerület plébániái közül csak innen jelezték az önostorozás, a flagellálás szokását. Az önostorozók Nagyboldogasszony vigíliáján a temetői kápolnától gyertyás körmenetben vonultak a plébániatemplomhoz. A templomajtó előtt öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet, valamint egy Hiszekegyet imádkoztak el, s visszatértek a temetőbe.
     A település búcsús ünnepe Nagyboldogasszonykor (augusztus 15- én) van. A plébániatemplom és a falu közös ünnepét novemberben, Szent Márton-napkor tartják.
Templom

     A már említett barokk, bár középkori részleteket is őrző plébániatemplom alatt az ország egyik legrégibb altemploma van a XI. századból, korabeli falfestményekkel: Krisztus a négy evangélistával, Káin és Ábel, Szent Pál s más szentek képeivel. A templom barokk oltárképét a neves egri festő, Kracker János Lukács festette. A templom melletti plébánia XVIII. századi barokk épület.
     Néhány Tarna-völgyi falu népe a mátraverebélyi nagyboldog- asszonyi búcsúból hazatérőben megáll Feldebrőn, amely így másodlagos búcsújáró helyként is tekinthető.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 65-66.old.)
Római Katolikus Plébániahivatal
3351 Verpelét
Szabadság tér 8. Tel.: 36/359-196


Fotók:
Civertan STUDIO

Feldebrőn két búcsú van:
A temetői kápolnában Nagyboldogasszony ünnepén. 2005-ben augusztus 14-én, vasárnap ünnepi szentmise 11 órakor lesz, 15-én hétfőn pedig este 6 órakor.
A nagytemplomban november 11-én, Szent Márton napján délelőtt szentmise, utána körmenet.

Köszönjük Iváncsy Balázs plébános segítségét!

Vissza a kezdő oldalra