Felsővisnyó

Višňové

Szűz Mária kegyhelye
     A történelmi Trencsén vármegyében a nyitrai püspökség területén található kegyhely. Közúton közelíthető meg. Már a 17. században híre volt Zsolna környékén annak, hogy a visnyói templom fából faragott Mária-szobra előtt esedezéseik révén rendkívüli imameghallgatásokban részesülnek a hívek.
     Csodás esetről is tesz említést 1713. május 1-jén Győri Ádám nyitrai kanonok, trencséni főesperes, amikor itt egyházi vizsgálatot - canonica visitatiót - végzett. A 19. század első negyedében pedig Haán János esperesplébános hivatkozik egy emlékkő föliratára, valamint a hívek között élő szájhagyományra, mely szerint „a kegytemplomot egy Vissnyovszky nevű földesúr 1514-ben építtette Szent Miklós tiszteletére. Az esperes hivatkozik arra is, hogy a gyermekét tápláló Boldogságos Szűz szobra r tetejére. Minthogy a búcsús hívek létszáma és buzgósága nőttön nőtt, és szinte túlcsordultak az itt kapott kegyelmek, Gusztinyi János nyitrai püspök vizsgálatot rendelt el a csodás eseményekkel kapcsolatban, és 1773. február 15-én a vizsgáló bizottság, Pinka János apátfalvi apát, Rajeczi plébános; ZsoInai alesperes, valamint Filko András friwaldi plébános hivatalos oklevélben tanúsítják a csodás események valódiságát.
     Jordánszky püspök 19. századi kegyhelvkutató megemlíti, hogy a külünféle betegséghen sínylődők különös előszeretettel vették igénybe sebeik érintésére azt a vizet, mellyel a szent Szűz szobrát időnként tisztogatták. Évente kétszer tartottak nagybúcsút: Sarlós BoIdogasszonykor és Kisasszony ünnepén. Ilyenkor az egész környékről körmeneti zászlók és keresztek alatt jöttek búcsút járni a zarándokok. Megemlítjük még, hogy az 1600-as évek elején egy időre a visnyói kegytemplomot is lefoglalták a protestánsok. Ennek ellenére szinte csodaszámba megy, hogy .a kegyszobrot nem hántották az eretnekek, sőt a régi helyén meghagyták, Istennek legyen érte hála!

Oltárkép Foto: Nagy Géza
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.152.old.


     A zsolnai járásban lévő kegyhelyet látogassuk mi is igaz szeretettel. Zsolnától délkeletre tíz kilométernyire található. A Visnovka-patak völgyében foglal helyet, zöld hegykoszorú által övezetten. Szlovák elnevezése: Visnové. A helység első említése írásban 1393-ban történik: Possesio Vysnew. Itt a községi bíró 1514-ben a falu közepén templomot építtetett, egyhajós, gótikus kivitelezésben. 1690 táján már Mária-kegyhely, sok zarándokkal. 1714-ben a nagyszombati nyomdában kis könyvecske készült a visnyói virágoskert jó illatú liliomáról. Írója Báthory László roszinai plébános, aki a kegyhely fölött joghatóságot gyakorolt. Visnyó 1980-ban lett önálló plébánia. A 18. század közepén meglátogatta a visnyói templomot egy gazdag körmöci polgár, Zaffiri János is beteg leánykájával együtt. A kislány itt váratlanul meggyógyult. A szülők ekkor Visnyóra költöztek, itt megtelepedtek és egy új, kéttornyú, tágas, barokk templom építését kezdeményezték Miller Péter építész tervei alapján, hálából az Isten anyjának, Máriának. Az építést 1769-ben kezdték meg és 1782-ben fejezték be.
     A remekmű belső festését Hanula József művész végezte 1902-ben. Belső fölszerelése is 19. századi. 1904-ben egy Frátrik nevű plébános Trencsénben könyvet adott ki szlovák nyelven a visnyói kegyhelyről.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 300.old.)


Foto: Nagy Géza
A templom bejárata
Foto: Nagy Zoltán
A templom homlokzatán lévő latin
nyelvű felirat
Foto: Nagy Zoltán
A kegyhely története
szlovák nyelven
Foto: Nagy Zoltán
Hálatárgyak a szentély
falán

Foto: Nagy Zoltán
Hálatárgyak a szentély
falán
Foto: Nagy Zoltán
Szent zászló

A kegyszobor
Foto: Nagy Zoltán
Szent Erzsébet
festett üvegablak
Foto: Nagy Zoltán
A kegytemplom a falu határából
Visnyói képeslapok:

Vissza a kezdő oldalra