A zarándoklat jelvénye

Feltámadási menet Húsvéttól Pünkösdig 2007

Dokumentumok, képek, beszámolók a menetről és annak különböző szakaszairól

Fotó:
A kereszt a soproni Szent György
Templomban, 2007.04.14-én

Radamosi képek

Kapuvári képek
Fotó:
Csurgói képek


Pécsi képek

Békéscsabai képek

Szegedi beszámoló és képek képek

Képek a Zamárdi-Fonyód szakaszról


Képek Csanádapácáról

Képek az Abaújszántó Vizsoly szakaszról

Diavetítésszerűen megtekinthető 26 kép a kereszt Orosházára érkezéséről [15,9MB]

***

Gál Péter József: GOMBOS - DOROSZLÓ - NEMESMILITICS

***

Gál Péter József: Feltámadási menet Nagyatád és Bárdudvarnok között

***

Képes beszámoló Magyarkanizsáról
[Word documentum]

***

Véghelyi Józsefné: A 2007-es Feltámadási menet kapuvári szakasza

***

A Feltámadási Menettel
Észak-Magyarországon!
Többnapos gyalogos zarándoklattal határokon át!

***

Magyar Zoltán : A szanyiak beszámolója

***

Az egri Szent István Rádióban a Feltámadási menetről 2007 április 14-én elhangzott műsor:
1.részlet [6.178Mb]
2.részlet [5.331Mb]
3.részlet [5.103Mb]
4.részlet [6.681Mb]
5.részlet [5.951Mb]
6.részlet [4.399Mb]

Köszönjük a Szent István Rádió munkatársainak segítségét!

***

Horváth Lajosné: Feltámadási menet 2007. április 14-15., Csurgó

***

Gál Péter József: A Feltámadási menet zamárdi napjai


A 2007. évi Feltámadási menet húsvétkor elindult!
A Kárpát-medencébe eszmeileg egy szívet megrajzoló, Zamárdiból és Tihanyból két ágban kiinduló és pünkösdkor a csíksomlyói búcsúba érő 3000 km-es menetet 98 stációtelepülés és számtalan közbenső fogadó hely közösségei alkotják. A kezdeményezés a határon túl élő és a belhoni magyarok közötti összetartozást, nemzetünk egységét és krisztusi jövőjébe vetett hitét demonstrálja. Kiváltó oka a 2004. dec. 5-i gyászos esemény volt. Részt vesznek benne katolikusok, reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, görög katolikusok és olyan magyarok is, akik útjukat keresik a Megváltóhoz. A Feltámadási menet szalagokkal egyre "pünkösdibbé" váló, Árpádkori-motívumú szárnyas keresztjét egyik közösség a másiknak adja át. A jel így hasonul át fizikai valósággá.

Gál Péter József egyházközségi képviselő, szervező

A feltámadási menet 2007. évi útvonala

Tájékoztató a 2007. évi Feltámadási menetről:
Word dokumentum / Html formátum


Tudósítások, képek a menetről, más honlapokon:

Északi ág:
A feltámadási körmenet résztvevői Dunaszerdahelyen - képekkel
Csíksomlyói menet Horton
Tóth Éva : Magyarországért feltámadási zarándoklat Sopronban
„Magyarországért” Feltámadási Menet Sopronban

Déli ág:
Lennert Tímea: Délvidéken zarándokol a Feltámadási Szárnyaskereszt
Együvé tartozásunk jegyében - Zentára érkezett a feltámadási menet jelvénye
A csíksomlyói feltámadási jelvény Arad megyében

(Köszönjük Véghelyi Józsefné segítségét´)

Békéscsabai beszámoló
2007. április 30.
Emelkedett lelkülettel, ujjongó szívvel vártuk, hogy a Joó Balázs csanádapácai plébános vezette zarándokok iskolánkba érkezzenek. Mi első ízben lehettünk részesei a feltámadási jelvény fogadásának, ezért még jobban átjárta szívünket a gondolat, hogy majd a somlói hegyek nyergében, a Hármas-halom oltárnál lélekben mi is ott lehetünk, ahol Pünkösdkor megjelenik a "nemzet lelke", mert ahova ez a kereszt tart, az a magyar búcsúk búcsúja, a hitben megvalósuló összetartozás ünnepe, az ember ünnepe. Ez a megtisztító, irányt mutató minden fontos értéket kijelölő út. A 12 csillagkoszorús Mária minden embert magához ölelő szeretét éreztük, mely segít abban, hogy nagy bajban levő nemzetünk a jövőre reménységgel gondolhasson. A kereszt alatt azért imádkoztunk, hogy megmaradjunk őseink szent hitében és erejében.
A Csanádapácáról érkező keresztet iskolánk bejáratánál a békéscsabai Belvárosi plébános, Kovács Péter Atya, dr. Tóth János a KÉSZ békéscsabai szerveztének elnöke és Caimacan Klára, az iskola igazgatója fogadta, az iskola aulájában pedig közel 100 vendég örömére érkeztek meg a zarándokok. A Boldogasszony anyánk és a Himnusz eléneklése után Joó Balázs ismertette a Feltámadási menet történetét. Ezt követően Dr. Tóth János mondott köszöntőt, majd Bartók és Chopin zongoraműveket és egy Babits verset hallgattunk meg. (Turóczy Olga zongorázott, Braunné Fodor Zsuzsanna szavalt.) Közösen énekeltük a Szállj, dalom, szállj .... című Sillye dalt.
Végül a Székely himnusz hangzott el.
Köszönjünk a kezdeményezőkenek és szervezőknek, hogy ezzel a boldogabb magyar eljövendő reményével töltekezhettünk.
Caimacan Klára

Horgosi beszámoló

Tegnap, április 26-án a hatórai szent mise alatt és az azt követő szentségimádással köszöntöttük a Feltámadási Keresztet. Palatinus atya az egész szertartást igyekezett a magyar együvé tartozás jegyében bemutatni. Cserkészek hozták be a Keresztet a templomba, majd a nagyobbak egymást váltva álltak Vele díszőrséget. A mi üzenetünket hordozó szalagot a pasztorális tanács elnöke és az egyik nőtagja erősítette föl a Keresztre.
A szertartás után az összes jelenlévő a hittan teremben beleírta nevét Keresztet kísérő könyvbe. Köszönet mégegyszer mindazért a szép és fölemelő gondolatért, amelyet a Feltámadási Kereszt jelképez. Köszönet azért, hogy mi is részesei lehetünk ennek, a magyarságot a határok fölött és a határokon át összekötő menetelésnek!
Éljen a magyar szabadság, éljen a magyar Haza!
Bata János

Egri hírek:
2007. ápr. 25.

Kedves Zarándoktársak!
Az április 28-ai szombat reggeli érseki szentmisén, az Egri Bazilikában, dr.Seregély István nyugalomba vonuló Egri Érsek, szentbeszédjében, a Magyar Búcsújárás Hagyományáról, Búcsújáró Szent Helyeinkről és a kora reggel Tarnaszentmáriáról induló és a szentmisére beérkező Kárpát Medencei Feltámadási Menetről fog beszélni!
A reggel 7.00 órakor kezdődő szentmisét, amelyen az áldást követően, a Menet Szárnyas Keresztjére Érsek Atya felköti az egriek szalagját, élő, egyenes adásban közvetíti az egri Szent István Rádió. Vételi lehetőség :EGER 91.8 MHz , HATVAN 94 MHz , MISKOLC 95.1 MHz , SÁTORALJAÚJHELY 90.6 MHz valamint interneten a www.szentistvanradio.hu honlapról elérve.
De az égiek Menetet segítő kegye által: a szentmise közvetítését átveszi és szintén élőben közvetíti reggel 7.00 órai kezdettel az egész országban és a határszéli magyarok lakta területeken is fogható Magyar Katolikus Rádió. Vételi lehetőség :Középhullámon az EGÉSZ ORSZÁGBAN az 1341 kHz-en , BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN a 810 kHz-en valamint interneten a www.katolikusradio.hu honlapon keresztül.
Szervező munkánkat elvégezve, arcunkat, s az azon tükröződő lelkünket, a Feltámadásba vetett töretlen hittel fordítjuk a 3 nap múlva hozzánk érkező Menet felé!
Ha Isten velünk , ki ellenünk !

Bárdos István Egerből az ELSŐ LÉPÉS A KÁRPÁT HAZÁÉRT BÚCSÚSTÁRSASÁG nevében.

Hatvani üzenet, 2007.április 24

Hatvan. Mai városkép kevés üzenetet hordoz a múltból. A lármás országgyűlés rég elcsendesedett. A dicsőséges tavaszi hadjárat lőporos füst karikái is már tovaszálltak csak úgy, mint a nagyságos Rákóczi fejedelem hamvait köszöntő őrtüzek szertefoszló máglyarakásai. A múltba temetkező alföldi város mára már csak az átmenő óriási gépkocsiforgalomtól zajos és füstös. Történelmet már alig ír a város. De mégis van feltámadás!
Reménység, s boldogság, hogy újra a nemzet vérkeringésébe Hatvan is bekapcsolódhat. 2007. április 27-én délután 13 órakor a hatvani Szent Adalbert plébániatemplomban ünnepélyes szentmise keretében fogadjuk a Feltámadási menet keresztjét.
Boldogsággal és várakozással múló napok egyre jobban erősítik bennem a feladat súlyát. Úgy érzem, Mária - égi édesanyánk romlásnak indult országunkban nemzetünket szólítja meg. Kezembe adva a Feltámadási keresztet, boldogan erősítem a magyar nemzet összefogását!

Anyám, Tebenned bízom és remélek, Anyám, Te utánad epedek,!
Anyám, Te jóságos kegyelmezz! Anyám, Te hatalmas védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám,ó jöjj, ne hagyj elveszni!â01D


Pádár Sándor

Kapuvári beszámoló

Örömmel tudaton, hogy idén létrejött a már tavalyra is tervezett szentmise Boldogasszonyban(Frauenkirchen), április 15-én, Irgalmasság Vasárnapjának délutánján! Fertő-parti közös szervezésünk eredményeként a plébános úr Agyagosszergényből, a kántor hölgy Fertőszéplakról, a hívek a környék kisebb- nagyobb településeiről jöttek együttimádkozni kereszténységünkért és magyarságunkért.
Köszönöm, hogy részese lehettem a zarándoklatnak. Közreműködésemmel -megint csak-, őszinte szándékkal igyekeztem adni a környezetemben élőknek: a lelki-fizikai élményt, hogy minél többen részesei lehessenek ennek a lélekegyesítő kezdeményezésnek. Az utánunk következő megállók csatlakozóinak: a könyv beírásai, a résztvevők aláírásai által, a beragasztott képek által, kezünk érintését, együttérzésünk mozaikjait. A szervezőknek: pár soros képes beszámolót, az út során tapasztalt örömteli találkozásokról. Mégis, mégis.... úgy érzem, én lettem gazdagabb....
Áldásos utat! Szeretettel:

Véghelyi Józsefné Rózsi
Kapuvár

A radamosiak levele
2007. ápr. 15.:

Nagyon szépen elmúlt a feltámadási menet. 12-én érkeztek Radamosba a csesztregiek, s kimentünk az erdőbe a Mária-fához, ott egy szentmisét tartott a csesztregi plébános úr. Másnap elmentünk Becsehelyre, sőt onnan még Homokomáromba is a kegyhelyre.
Mindenki nagyon elégedett volt. A radamosiak is nagyon megköszönték, hogy az idén ők fogadhatták ezt a jelvényt. Még egyszer köszönöm.

Füléné Aranka szervező

A szennaik üzenete

Először is hadd köszönjem meg, hogy részt vehettünk az idei Feltámadási menetben, mindannyiunknak felemelő és örömteli érzés volt. A visnyeszéplakiakat a szennai népzenészek (Bajzik Éva, György-Horváth László) zenélése és a helyi nyugdíjasok éneke fogadta a falumúzeumban. Salamon Gyula Szenna polgármestere mondott köszöntőt, és kötötte fel a szalagunkat. Gueth Péter református lelkész pedig pár szót szólt az evangélium jegyében, illetve Orosz Adél kislánya, Anna mondott el egy szép archaikus imát. Nagyon jó volt a széplakiakkal együtt lenni egy ilyen szép eszme nevében.
A szennaiak nevében köszönettel és üdvözlettel: Szendefy Jutka

Egri hírek:
2007. ápr. 13.

Kedves Zarándoktársak!
A mai nappal elkezdődött a készülődés a Kárpát Medencei Feltámadási Menet szűkebb hazánkbeli fogadására és továbbvitelére. Szeretnénk elérni, hogy az eddigieknél is több ember kerüljön kapcsolatba a Menettel.
Holnap reggel az egri Szent István Rádió 8 és 9 óra között élő beszélgetésben foglalkozik a Feltámadási Menettel.Ha tudjátok hallgassátok meg, s adjátok tovább az ott elhangzottakat.(Hamarosan letölthető lesz honlapunkról ennek hanganyaga!) Interneten keresztül is hallgatható:www.szentistvanradio.hu honlapon.
A Feltámadási Menetről folyamatosan hírt ad a bucsujaras.hu honlap. Mi is vállalkozunk a felmerülő kérdések megválaszolására.
Mellékeljük a Menet Észak-Magyarországi szakaszának útitervét, amely még bővíthető belépő fogadóközösségek jelentkezése esetén.
Mindenkit szeretettel várunk zarándokcsapatunkba, a Menet bármely szakaszára, imádságos lelkületű, énekelve falvakon átvonuló gyalogos zarándoklatra.

Üdvözlettel:Bárdos István Egerből , az ELSŐ LÉPÉS A KÁRPÁT HAZÁÉRT BÚCSÚSTÁRSASÁG nevében.

Kisalföldi hírek:

A vasárnapi, április 15-i program a következőképpen alakult ki:
Sopronból a fél 11-es szentmisére viszik a feltámadási jelvényt Hegykőre.
16:00: Boldogasszony/Frauenkirchen (Burgenland/Várvidék) SZENTMISE A FERENCES BAZILIKÁBAN!
Itt adják át a hegykőiek a petőháziaknak.
http://www.sagen.at/fotos/showphoto.php/photo/2937/size/big/ppuser/212
http://www.ps-wein.de/weinreisen/gols/ausfluege/frauenkirchen.htm

18 órától Kapuvár szélén várjuk a petőháziakat. Lovasokkal, hintókkal, gyalogmenetben megyünk a templomig.
19:00: Szent Anna-templomban szentmise. Mise után a jelvényt a déli városrész Szent Sebestyén templomába, Gartára viszik éjszakára a hívek.
Hérfőn, 16-án reggel Gartáról indulva a ferences templomban 8 órakor szentmise, utána a Pátzay Pál Iskola, Páli Szent Vince Katolikus Iskola, Széchenyi István Iskola vesz részt a Feltámadási menetben.
Majd Szárföld, Farád, délután Csorna következik.
15 órától a Jézus Szíve-templomban, majd a Premontrei Prépostsági Nagyboldogasszony-templomban imádkozunk.
Végül 17.45-re várnak bennünket Szanyban, ahol 19 órakor szentmise lesz.

Véghelyiné Rózsi szervező

Egri hírek:
2007. ápr. 12.

Most jövök az Érsekségről! Kérésemre Dr.Seregély István, június 9-én nyugalomba vonuló egri érsek elvállalta, hogy április 28-án a 7 órai szentmisén személyesen felköti a feltámadási jelvényre az egriek pántlikáját a Bazilikában.
Gyűlnek a menetváró gyalogos zarándokok! Már Tiszafüredről és a hortobágyi Nagyivánból is van jelentkezőnk! S még nem is hirdettünk!

Bárdos István

Pécsi hír:
2007. ápr. 12.

Mi nagy lelkesedéssel, kb.150 diákkal készülünk Palkonyára!

(Gadó Márta igh. Cisztercita Nagy Lajos Gimnázium)