Fraknó

Forchtenstein

Boldogasszony búcsújáró helye és szentlépcső
     A Rozália-hegység lábánál, a Vulka völgyében települt, több mint 2840 lakosú község. Valószínűleg a XIV században alapították. 1346-ban „Faruhno" néven szerepel oklevélben. Ekkor már temploma is volt. A falu lakossága 1571-1606-ig evangélikus volt. Az Esterházy család birtokába 1622-ben került.
    A katolikus plébánia- és búcsújárótemplom, valamint a szervita kolostoregyüttes a Hauptstrassén található. A Mária mennybevitele templom 1347-ben már állt. Mai barokk megjelenését 1655 és 1695-ben történt bővítésekor nyerte. A szentély egy része gótikus eredetű. A nyugati oromfalas homlokzaton nyíló kapu szintén gótikus. Az előcsarnok a XIX. században épült. A déli bejárat felett 1655-ös évszám olvasható, a felette lévő kőrácsos ablakok neogótikusak. A négyszintes torony ablakai lunettásak, alacsony sisakja szegmensívű oromzatok között emelkedik.
     A templombelsőben a főhajót keresztboltozat fedi, amelynek bordái korong alakú zárókövekben végződnek. A főhajó pilléreit barokk faszobrok díszítik. Az oszlopos főoltár 1754-ben készült. Az oltárfülkében baldachin alatt lévő, fából faragott Madonna-szobor - az egykori kegyszobor - a XV. század közepéről való. A mellékoltárok 1756-1757-ben készültek, rokokó ornamentika és plasztika díszíti őket. A bal oldalin a Pietá látható, a jobb oldalin Szent Peregrinus áll a feszülettel. A rokokó díszítésű szószék 1756-ban készült, hangvetőjén a hit szimbólumával. A plasztikus díszű keresztelőkút 1700-ból való. Néhány érdekes XVII. és XVIII. századi sírkő látható beépítve a templom falába. Közülük figyelemre méltó Kolozsváry Olasz Istvánnak, az egykori várkapitánynak címeres sírköve 1658-ból.
     A Szervita-kolostor a templom keleti oldalához csatlakozik. A herceg Esterházy Pál alapította kolostor 1692-1704 között épült fel, mestere Konrad Bechter volt. Egyemeletes, négyszárnyú barokk épület. A főbejárat felett az Esterházy-címer, s az előreugró oromzaton az 1773-ban készült Harangos Madonna (Kismartoni kegyszobor) látható. A földszinten keresztboltozatos kerengő húzódik. Az épület északnyugati sarkán lévő kis kolostorkápolna dísze a XVIII. század közepéről való, s a Mater Dolorosát ábrázoló faszobor. A rendházat 1982-ben felszámolták, az épület ma az egyházmegyéhez tartozik.
     A Scala Sancta (Szent Lépcső) vagy az ún. „Szent Veronika lépcső", a templomtól északra, 1699-1704 között épült fel egy dombon. Az egymással párhuzamosan futó, dongaboltozattal lefedett lépcsők eredetileg a templomhoz kapcsolódtak.
     A Szentháromság-oszlop (a templom előtt) 1700-ban készült. Az oszlopot szőlőlombkoszorú díszíti.
(Forrás: Németh Adél: Burgenland. Panoráma Regionális Útikönyvek. Panoráma, Budapest, 2003. 145-146.old.)
A kegyszobor

A kegytemplom főoltára Fotó: Nagy Géza

     Napbaöltözött Asszony, bal karján a gyermek Jézussal, jobbján jogar.
     1529-ben a Bécs ellen felvonuló török hadak felégették Fraknóváralját, ahol a plébániatemplom főoltárán lévő XV. századi Mária-szobor a templomot pusztító tűzvészben sértetlen maradt. A későbbi századok háborús veszélyei idején is a falu népe odamenekült. Szűz Mária szolgáinak rendjét a szerviták kolostorával a templomhoz kapcsolva itt Esterházy Pál nádor alapította 1695-ben, s ennek következtében a már meglévő Mária-kultusz fellendült, keretében kibontakozott a búcsújárás.
     A legelső XVII. századi metszet egy nagyméretű holdsarlóval ábrázolja. Festett fa szobor, koronázott, öltöztetett. A szembetűnő holdsarló a török fölött győztes Boldogasszonyra emlékeztet.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 329.old.)

A kép forrása: Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föl tet eredeti. 1690.

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.64.old.
A kegytemplom Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
A fraknói templom
Fotó: Nagy Zoltán
A kolostor épülete
Fotó: Nagy Zoltán
A kolostor bejárata
Fotó: Nagy Géza
A kismartoni kegyszobor

Fotó: Nagy Zoltán
A templom bejárata
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó:

Fotó: Nagy Zoltán
A főoltár
Fotó: Nagy Géza
A kegyszobor részlete
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
Fájdalmas Anya oltár

Fotó: Nagy Zoltán
Szent Peregrinus oltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A Szent lépcső
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Mária mennybe vitele
mennyezet freskó


Vissza a kezdő oldalra