Frivald

Friwald, Rajecká Lesná

Boldogasszony búcsújáróhelye és szent kút
     Kegyhely Trencsén megyében, a nyitrai püspökség területén (Rajecká Lesná). Maga a község a 14. században keletkezett német településként. Neve akkor Friwald=Freiwald=szabad hegy. 1510-ig Friwald a rajeci plébánia filiája. 1674-ben önálló plébánia saját lelkipásztorral, akinek neve Andreas Sartorius. 1698-ban Letavszky János friwaldi plébános már anyakönyvet vezet.
     Az első templom masszív, szilárd anyagból készült épület volt zsindelyes tetővel, toronnyal és két haranggal. Építésének valószínű éve 1688. A főoltáron középütt állt a kegyszobor: fából készült, művészi kivitelezésben, ősrégen. Jobb karján a Szűzanyának a kisded Jézus van, bal kezében jogar. A főoltár mellett a falon a római apostoli irat (breve apostolicum) látható, ami teljes búcsúkat adományozott a friwaldi templom számára 1801-ben, mégpedig ezekre a napokra: szeptember 8., december 8., március 25. és a szentségimádási évi ünnep. Ez a 17. századi templom 1865-ig működött. A második; jelenleg is fennálló templom 1865-ben készült el Karell József friwaldi plébános idejében, Roskoványi Ágoston nyitrai püspöksége alatt. 1865. május 27-e a kegytemplom legnagyobb ünnepe, a fölszentelés napja; és a kegyszobor ünnepélyes átvitelének ünnepe. Sok pap és szerzetes volt jelen, mellettük tízezer zarándok, akik processziókkal érkeztek Nyitráról, Túrócból és máshonnan, szlovákok és németek egyaránt. A prédikációt két nyelven a zsolnai prépost, Lemer András mondta. A templomszentelést püspöki meghatalmazással a kerületi esperes végezte. Szombaton és vasárnap sok gyónó és áldozó készült föl a nagy napra. A kegyszobrot régi helyéről az újra, papok vitték vállukon, hordszékben. Ez az 1865-ben készült templom kereszt alakú. A főhajó főoltárán trónol a kegyszobor, dúsan aranyozva, aranykoronával, palásttal. A mellékhajók mellékoltárain Szent József és Szent Anna szobra áll, további szépítése és gazdagítása a templomnak Blazsek plébános idejében történt 1900-1907 kőzött; majd Horváth Gyula plébános (1908-1938) a kegytemplomot újrafestette.
     A kegyszoborról Najzer József plébános (1729-1733) a historia domusban ezt írja: a vizitációk elismerik, hogy a lutheranizmus előtti korból való. A nép szájhagyománya emlegeti, hogy valaha a környéket nagy vész sújtotta, de Friwald nem szenvedett kárt, s ezt a kegyszobor jelenlétének tulajdonították. Najzer plébános maga is veszedelmes kórból gyógyult meg a kegyszobor Szentszüzének közbenjárására. A kegyszobor díszítő jelzője: a „legszeretettebb szobor". Előtte igen sok csodás gyógyulás történt.
     1805-ben Hulják Péter piarista atya gyógyult meg itt a Szűzanya segítségével. Ekkor ő a kegyszobrot "kegyelmes"-nek nevezte el. A canonica visitatio ezt jegyzi föl: „régiségéről és kegyelmeiről híres ez a szobor, Szűz Mária dicső szobra". Ugyanez a visitatio a főoltárt a „kegyelmek anyja" oltárának nevezi. A gusztinyi féle visitatio bizonyítja, messze tájakról zarándokolnak ide a kegyszobor természetfölötti erejében bizakodva, és vigasztalással eltelve térnek haza otthonukba. Idekívánkozik egy legenda is:
     A kuruc háborúk idején a lutheránus hadak Friwaldra értek, a katolikus plébánost elűzték és helyébe lutheránus pásztort ültettek. A kegyszobrot továbbvonuláskor magukkal vitték. Ekkor a friwaldi nép hűségesen követte a kegyszobrot a hadsereg nyomában egész Szaléziáig. Itt a kegyszobor eltűnt. A friwaldiak szomorúan jöttek haza. Bánatuk azonban őrömre fordult, mert a kegyszobrot a régi helyén találták meg, a főoltáron. Meg kell említenünk azt is, hogy a kegytemplom mellett csodálatos lourdes-i barlang emelkedik és csodásnak minősített vizű szent kút.
     Friwald kegyhelye Zsolna irányából vasúton is, közúton is megközelíthető.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 101.old.)

Képeslapok Frivaldról:

A kegyszobor Foto: Nagy Géza

A kegyszobor Foto: Nagy Géza

A kegyszobor Foto: Nagy Géza

A kegytemplom szentélye Foto: Nagy Géza

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A forrásnál lévő kápolna Foto: Nagy Zoltán

A forrásnál lévő kápolnában látható szobor Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Nyíljon ki szívetekben...)

1. Kettős szorításbam van az egész világ,
Őskígyó és tövis: lásd hogyan fonja át.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

2. Bűneinknek tövise sebzi életünk.
Tövis kőzé tévedtünk s nagyon szenvedünk.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

3. Érdemünk szerint büntet az ég s föld Ura,
Mert népünk a gonoszság útjait járja!
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

4. ,Az igazság ösvénye keskeny volt nékünk,
Az Isten szándékával szembeszegültünk.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

5. Föld porába roskadva zokog nemzetünk.
Bűneinket megbánva benned remélünk.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

6. Nyújtsd még egyszer kezedet, drága jó Anyánk,
Segítsd föl a nemzetet, védő patrónánk!
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

7. Nem merünk a hősöknek szemébe nézni,
Mi volatunk kiválasztva, példakép lenni.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

8. Szent István örökségét porba tapostuk.
Nagyasszonyunk, néked rossz bérlőid voltunk.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

9. Megbocsátásként szavad hagytad zálogul.
Magyarország nem pusztul, általad tisztul.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

10. Édesanyánk, köszönjük bíztató szavad,
Segíts, hogy megháláljuk bocsánatodat!
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

11. Jönnek már a tékozló gyermekek, anyánk,
Engesztelés, vezeklés útját választják.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

12. Szent kezedből hull felénk kegyelemvirág,
Engesztelődik tőle az egész világ.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

13. Szúró tövisek közt nőtt fehér liliom,
Világ sebét orvosold csillagtrónodon.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

14. Sátán hatalmát törd meg, drága jó Anyánk,
Szabadítsd meg népedet védő patrónánk.
Világ kegyes királynője, Vilúg kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 75.old.)

Foto: Nagy Géza
A kegytemplom szentélye
Foto: Nagy Géza
Jézus szíve oltár
Foto: Nagy Géza
Szent Anna oltár
Foto: Nagy Zoltán
Szent Anna oltár
Foto: Nagy Zoltán
Szent József oltár


Képeslap Frivaldról
Foto: Nagy Zoltán
A szabadtéri oltár
Foto: Nagy Zoltán
A szent kút
Foto: Nagy Zoltán
A kálvária kezdete
Foto: Nagy Zoltán
A kálvária állomásai
Foto: Nagy Zoltán
A kálvária végén lévő kápolna
Foto: Nagy Zoltán
A kálvária végén lévő
kápolna oltára
Foto: Nagy Zoltán
A kegytemplom látképe
a szentkúttól


Vissza a kezdő oldalra