Gáboltó

Gábatő, Gaboltov

Skapulárés Szűz Mária és Szent Adalbert kegyhelye
     A Kelet-Felvidék, Sáros megye egyik legjelentősebb kegyhelye, Bártfától északnyugatra tizenhat kilométernyire van. Megközelíthetó közúton. Ehhez a helységhez fűződik Szent Adalbert püspök vértanú neve, aki ezer évvel ezelőtt Európa népeinek történetében fontos szerepet játszott. A gaboltovi kegyhelyen mindmáig őrzik és ápolják annak emlékét, hogy az itteni "kutacska" mellett pihent és ivott a vizéből szent Adalbert, amikor Szent István magyar király udvarából Lengyelország felé utazott. Gaboltov népe a kutacska fölé kápolnát emelt, melynek védszentje Szent Adalbert. A középkorban ezen a helyen a jeruzsálemi Szent Kereszt Lovagrend kolostora állott (más néven: a Szentsír Keresztes Vitézei). Ezek a keresztesek illetve szerzetesek alapították Gaboltov községet, és innét pasztorálták a környék népét. A kegytemplom a 14. századból való, Szent Adalbert tiszteletére épült. A templomban a Skapulárés Száz Mária kegyképe van. A jámbor zarándokok a 15. század óta tiszteletben tartják. A Boldogságos Szűz egyik kezében a skapullárét tartja, körülötte tizenkét csillag. A kegykép vásznon van, de a Szent Szűz aranyazott ruhába van öltöztetve.
     A kegykép fölött két aranyszív van elhelyezve: Kyszling Ferenc adományai, aki a fölirat szerint: 1765. július 21én a gaboltovi patakban fulladozva a Skapulárés Boldogasszonyt hívta segítségül. Hálából megmaradásáért, megmeneküléséért a vízbefulladás veszélyétől ezt az ajándékot hagyta itt örök emlékül. A gaboltovi búcsúk egyik fontos szertartása minden esztendőben a megszentelt skapuláréba való beöltözés július 16. napján, a Skapulárés Boldogasszony ünnepén.
     Megjegyezzük azt is, hogy a skapuláré társulatok elterjedése az egyházban, főként a 14-15. században történt. A társulat tagjai a kármelita rend vezetése alatt viselik a Boldogságos Szűz skapuláréját. Ez külső jele a Szűz Mária oltalmába való ajánlkozásnak. A tag áhítatgyakorlatokat vállal Ehhez van kötve Szűz Mária ígérete, az ő különös oltalma az élet küzdelmeiben, de főként a halál óráján és a purgatóriumi szabadulás jegyében. A zarándokok száma 1960 óta egyre növekszik. Az 1987. évben a gaboltovi kegytemplomot százezres zarándoktömeg látogatta meg. Főként fiatalok. Ez is bizonyítja, hogy a Mária-év a katolikus hívek szívében nagy kegyelmek hordozója volt.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 103.old.)

Szent Erzsébet képe a mennyezeten Foto: Nagy Géza

Szent Adalbert a főoltáron Foto: Nagy Zoltán

Skapulárés Szűz Mária kegyképe a baloldali melléoltáron Foto: Nagy Zoltán

A főoltár Foto: Nagy Zoltán

A czestochowai Szerecsen Mária kép másolata a baloldali mellékoltáron Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Kósa Károly

Ének
(dallama: Szeretettel jöttünk hozzád...)

1 . Megnyílott e kedves hajlék a mai napon.
Minden ajak zengedezzen örömtelt hangon.
Kármiel-hegynek szép csilkaga, szép Szűz Mária:
Te vagy a szent skapuláré legszebb rózsája.

2. Mária, kedves jó anyánk, hozzád eljöttünk,
Hogy drága szent képed előtt kegyelmet nyerjünk.
Kármel-hegynek...

3. Oltátárod szent zsámolyánál térdre borulunk.
Fájós szívvel, könnyes arccal hozzád járulunk.
Kármel-hegynek...

4. Sehol nem találunk nálad jobb Édesanyát.
E síralomnak völgyében, Ó tekints le ránk!
Kármel-hegynek...

5. Áldd meg hű tisztelőidet, kik itt könyörgünk!
Drágalátos szent Fiadnál könyörögj érettünk!
Kármel-hegynek...

6. Ne hagyd el az özvegyeket és az árvákat.
A szent hitben vezéreljen égi jóságod.
Kármel-hegynek...

7. Arra kérünk, Édesanyánk, szép Szűz Mária,
Midőn eljő életünknek végső órája
Skapuláréd érdeméért, égi jó Anya,
Vidd föl a mi lelkünket a szép mennyországba.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 203-104.old.)

Szent István király képe a mennyezeten Foto: Nagy Géza

Szent Imre király képe a mennyezeten Foto: Nagy Géza

Szent László herceg képe a mennyezeten Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
A plébánia templom,
háttérben a kegytemplom
Foto: Nagy Zoltán
A kegytemplom
Foto: Nagy Zoltán
A kegytemplom a
szentély felől
Foto: Kósa Károly
Sírkeresztek a templom mellett
Foto: Kósa Károly
Harnatovszky Lambert magyar
nyelvű sírfelirata

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly
Feszület a templom
melletti ligetben
Foto: Nagy Zoltán
Feszület a templom melletti ligetben
Foto: Nagy Zoltán
Golgotai keresztek
Foto: Nagy Zoltán
Szent Adalbert kápolna a forrás felett
Foto: Nagy Zoltán
A kápolna oltára
Foto: Kósa Károly
A templom falába
épített sírkövek
Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza
Bejárat a temploba
Foto: Kósa Károly
Prágai Kisjézus
Foto: Kósa Károly
Boldogasszony
Foto: Nagy Géza
A szentély és a két mellékoltár
Foto: Nagy Zoltán
A főoltár
Foto: Nagy Zoltán
A szentély és a két mellékoltár
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Sárkányölő Szent György
a főoltár felső részén
Foto: Nagy Zoltán
Jobboldali mellékoltár
a czestochowai Szerecsen
Mária kép másolatával
Foto: Nagy Zoltán
Baloldali mellékoltár
a Skapulárés Szűz
Anya kegyképével
Foto: Nagy Géza
Szent József a
baloldali mellékoltár
felső részén
Foto: Nagy Géza
Napbaöltözött Asszony
képe a templom
jobboldali falán
Foto: Nagy Zoltán
Hálatárgyak a kép alatt
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A karzat és az orgona
Foto: Nagy Géza
Szentek...
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
...és angyalok...
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
...a mennyezet kazettákon
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra