Gerjén

Mária Szívének kegyhelye

Tolna megyében, a Pécsi egyházmegye területén lévő kegyhely
     A Mária Szívéről elnevezett tartományi kegyhely a pécsi egyházmegye területén található, Tolna megyében, a volt dunaföldvári járásban. A kegytemplom 1949-ben épült. Kegyszobra egyenesen Fatimából érkezett, és 1978-ban áldotta meg a faddi plébános. Azóta minden hónap 13-án van e kegyeleti szobor előtt engesztelő ájtatosság a Szűzanya szándékai szerint
    A kegyhely megközelíthető közúton.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 108.old.)

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Ének
Ó, Mária szent szíve, szűz virág.
Harmata, illata imádság.
Várja fiát, égi Urát,
Virrasztva, epedve éj s napon át.

Ó, Mária szent szíve, tiszta kert!
Benne az ég Ura lakást nyert.
Fészek a szív, mely haza hív,
Mikor a földi baj ostroma vív.

Ó, Mária szent szíve, gyertyaszál!
Templomi áldozat Te voltál.
Jézusodat, szent Fiadat,
Istennek odaadtad magzatodat!

Ó, Mária szent szíve, könnypatak!
Belőle sóhajok fakadnak.
Hét sebe sír, hét sebe fáj,
Kereszten szenved az égi király.

Ó, Mária szent szíve, csillagunk!
Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk.
Nézz le reánk földi csatán!
Vigy a mennybe a harcok után!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 109.old.)


Mária Szíve Plébánia
7134 Gerjen
Hunyadi u. 7.
Tel.:


Vissza a kezdő oldalra