Gímes

Jelenec

Szűz Mária egykori kegyhelye
     Kegyhely Nyitra megyében (Jelenec, okr. Nitra). A ghymesi hegyek szép koszorúja övezi.
     A valamikori búcsú a ghymesi várban volt, ahonnét tiszta időben jó kilátás van a déli alföld felé, és az esztergomi bazilikát is olykor-olykor meg lehet pillantani. A várkápolna barokk díszei még láthatók ma is (1988) a romok között, de már a kápolna közepén hatalmas, évszázados tölgy nőtt a falak fölé, mint egy ősrégi balladában. Ghymes a balladák földje. A ghymesi vár a regék vára: a Forgách család tulajdona, ősi fészke. Tudjuk, hogy ez a család sok nagyszerű püspököt és derék papokat adott az egyháznak. Amíg éltek a várban, azt a vallásos érzelem lengte körül, magát a Forgách családot is és az itt élő embereket is. Szent Donát itt esdette ki az esőcsodát! A tatár ostromtól a várúrnő imája mentette meg a várat, a várbéli Boldogasszony kegyszobra segítségével.
     Most a Boldogasszony fából készült szobra és egy másik képe egy kődomborművön az avult (öreg) Forgách-kastély kápolnájában láthatók. (Ma már nincs a szobor a kápolnában, ismerelen helyen van. A várkápolna egykori oltára a helyiek szerint a Gimeskosztolányi templomban van, de ezt az adatot nem ellenőriztük. - a szerk.)Az omladozó várfalak közül mentették oda valamikor. A Forgách-kastélyban őrzik az utolsó Forgách püspök pásztorbotját, papsapkáját (birrétumát) és az édesanyja hajából szőtt két kánontáblát, valamint két, tőle származó misegyertyát is.
     Az idők viharai a családot is, a várat is, a búcsújárást is rombadöntötték. Látható még ebben az ősi kastélyban a várkápolnából származó két ébenfakereszt, melynek Krisztus-alakja elefántcsontból készült. A búcsú napja Loyolai Szent .Ignác ünnepén, július 31-én volt. Ekkor megszólalt a vár messzehangzó nagyharangja csakúgy, mint húsvétkor, pünkösdkor és katácsony ünnepén. Szentmisére hívta a környék hívő népét. A ghymesi búcsúnak volt egy különös és fölemelő befejezése, nevezetesen az ebédet az egész búcsús seregnek maga a várúr biztosította minden esztendőben. Csak ez után a szeretetlakoma után mentek haza a hívek.
     Napjainkban a ghymesi vár elő- és utóhegyén egy-egy régi fakereszt áll. Az egyik fehér, a másik vörös színben. Egész nyáron virágokkal díszítik a hívek. Mind a két keresztnél a Forgách család egy-egy férfitagját ölték meg valaha. A búcsús nép érkezésekor e két keresztnél köszöntötte a kegyhelyet, illetve itt búcsúzott tőle. A szenthely földjét e két kereszt jelölte.
     A várkápolna egykori nagy fakeresztje ma a ghymesi plébániatemplom oltárán dííszlik. Itt, vagyis a község templomában a főbúcsú szeptember 14-én vagy a rá következd vasárnapon van Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepével kapcsolatosan.
     Ghymes megközelíthető vasúton is, közúton is.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 109-110.old.)
A plébániatemplom főoltára a várkápolna egykori keresztjével Foto: Nagy Zoltán

Skapulárés Boldogasszony kép a kastély kápolnájában Foto: Nagy Zoltán

A plébániatemplom belső tere Foto: Nagy Zoltán

A plébániatemplom Foto: Nagy Zoltán

Ghytnesi búcsús ének

1. Szent keresztnek violája,
Bűnös lelkünk pálnmaága!
Téged jöttürik köszönteni,
Tiszta szívből üdvözleni.

2. Vesd ránk kegyes szemeidet,
Fogadj el mint híveidet.
Ó, szerelmes nagy Istenünk,
Bocsásd meg, amit vétettünk.

3. Szűz Mária, édesanyánk,
Légy szószólonk, légy patrónánk.
Fogadj el szent palástodba,
Végy be dicső országodba.

4. Szent keresztnek a rózsája,
Búnős lelkünk drága fája,
Az Úr Jézus meghalt rajta,
Ki a bűntöst rnegváltotta.

5. A Szent Kereszt a templomba,
Virágzik, mint ararryalma.
Az Ur Jézus drága teste,
Szent keresztre volt függesztve.

6. Akik ide, hozxád jöttünk,
Téged térden állva kérünk
Hogy tégedet megláthatnánk,
Egykor mennyben imádhatnánk.

7. Szent Keresztnek gyászos kertje,
Szűz Mária gyümölcsöse,
Oly szép gyümölcs függött rajta,
Ki a bűnöst megváltott

8. Szűz Mária, Édesanyánk,
Magas mennyből tekints le ránk.
Fogadd el a kérésünket,
Bocsásd meg a bűneinket!

9. Szűz Mária magas mennyben,
Szent angyalok seregében,
A Szent Fiát csókolgatja,
Bűnösökért vigasztalja.

10. Bocsásd meg a bűneinket,
Akik ide gyülekeztek,
Fogadd el az imádságunk,
Vedd kedvesen fáradságunk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 110.old.)

Utolsó vacsora Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Felirat a plébániatemplom bejárata felett
Foto: Nagy Zoltán
Szűz Mária szobor
a plébániatemplomban
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
Jézus Szíve szobor
a plébániatemplomban

Foto: Nagy Zoltán
Lourdes-ibarlang
a templomkerben
Foto: Nagy Zoltán
Fájdalmas Anya szobor
a templomkerben
Foto: Nagy Zoltán
A kastély kápolnája
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Falképek a kastély kápolnájában
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
Szűz Máriát ábrázoló dombormű
a kastély kápolnájában
Foto: Nagy Zoltán
...és annak felirata
Foto: Nagy Géza
A várba menet
útközben látható
egyik kereszt
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Útmenti kereszt
Gímes környékén


Vissza a kezdő oldalra