Görcsöny

Ré-beli Vérző Madonna baranyai búcsújáró helye

Baranya megyében, a Pécsi egyházmegyében lévő kegyhely
     A tartományi jellegű kegyhely Baranya vármegyében található, a volt pécsi járásban és a pécsi egyházmegyében. Plébániája a Kisboldogasszonyról van elnevezve.Megközelíthető közúton, valamint vasúton Pécs és Harkányfürdő között.
     Görcsöny már Szent István királyunk korában tíz más faluval egyetemben templomos település volt Baranya megye déli sarkában, a Mecsek és a Harsány, valamint a szőlőskertekkel borított máriagyűdi és az idemeredő horvát hegyek között akácosokkal és tölgyerdőkkel körülvett rónán fekszik. Finom íveléű, kedves templomának falaiban ott rejtőznek a Szent István korabeli szentegyház kövei.
     Tudjuk, hogy 1956-ban Rogács Ferenc akkori pécsi segédpüspök itt járván fölfigyelt a plébánia kapuja fölé függesztett, elmósódó körvonalú, egyszerű keretbe foglalt Mária-képre. Valami fölsejlett, benne és ajánlotta, hogy "Mindent el kell követni a kép eredetének megállapítására, mert értékes művészi emlék is lehet."
     Ekkor a képet bevitték a plébániára. Molnár József plébános és káplánja Kele Pál, Gálos László pécsi egyházi író társaságában nagyítóval megvizsgálták, és megállapították a képen keresztülfutó szalag fölírását: In gremio matris sedet sapientia Patris. Magyarul: az anya ölében ül az Atya Bölcsessége! Kissé lejjebb pedig a kép alján ezt az olasz szöveget betűzték ki: Ritrato della imagine miraculosa Madonna del Ré 1700. Vagyis: A Rébeli csodálatos Madonna képének másolata, 1700. Ezek után levélváltásba kezdtek a budai krisztinavárosi plébánossal, aki ugyancsak őrzője egy Rébeli Máriakép-másolatnak. megtudták, hogy Rében őrzik a Vérző Madonna kegyképét Olaszhonban. Az egykor kicsiny országút menti templomocska Madonnáját egy elvetemült ember kővel megdobta, és homlokon találta. Ekkor a Szűzanya-kép vérezni kezdett. Csodás hírűvé vált 1494 óta.
     XII. Pius pápa 1958-ben az olasz templomot a bazilika rangjára emelte, hiszen az idők folyamán kitúnő olasz művészek, szobrászok, festők tették művészetileg is nagyszerűvé. Pápák is sokszor megfordultak Rében, köztük VI. Pál is zarándokként kereste föl kispap korában, később milánói érseksége alatt is. És íme Görcsőny kegyoltárán ma ennek a híres képnek ősi mását őrzik.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 110-111.old.)

Rébeli csodálatos Madonna képének másolata Kép forrása: Sölch Friedrich: Az 500 éves Re-i Vérehullató Madonna magyarországi tisztelete. Gaudium Alapítvány,h.n. 1994.

Rébeli csodálatos Madonna képének másolatáról készült búcsús kép. Berke József gyűjteményéből


Római Katolikus Plébánia
7833 Görcsöny
Hársfa u.4.
Tel.: 72/372-421

1. Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk, vérhullató Mária!
Úgy fáj a lelkünk, zokog bús imáink, nehéz békét várnia.
Fáj a szívünk, könnyes a szemünk,
Bánatos kedvvel itt vezeklünk.
Ó, kérjed értünk, tán lenéz reánk,
az Istennek szent Fia.

2. Kővel sértette áldott képedet az emberi gonoszság.
Irgalmas szíved jósága folytán csodával válaszoltál.
Részvétre gyúl most is a szíved,
Ámde az égben sírni nem lehet.
Képeden egykor véres seb fakadt,
Most kegyelernoltár van.

3. Mennyi a kínunk, ki mérheti meg? Embersorsunk oly nehéz.
Gyűlöletünkben élnek a szívek, a szeretet oly kevés.
Szomjas a szív, részvét kell neki.
Emberi szívben meg nem lelheti.
Isteni jóság küldi szívedet,
Tőle a bú elenyész.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 111.old.)


Köszönjük Berke József zalalövői búcsúvezető segítségét!

Vissza a kezdő oldalra