Gurab

Slovensky Grob

Nagyboldogasszony búcsújáróhelye
     Pozsony megyéhen, a szenci járásban található kegyhely. Szlovák neve: Slovensky Grob. Tulajdonképpen három részből áll: van Hurvátgurab, Magyargurab és Tótgurab. Közútun közelíthető meg a falun kívül épült kegykápolna. A búcsújárás napja Nagyboldogasszony ünnepe, augusztus 15. Nagyon szívesen zarándokolnak ide a hívek a kömyék közeli falvaiból is. Napjainkban a falu főutcája eléri a kegykápolnát.
    
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 115.old.)
A kápolna Foto: Nagy Zoltán

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

Ének
1. Felvitetett magas mennyországba,
Angyali szép, örvendetes házba.
E nap a Szűz nagy menyasszonyságba,
Az Istennek drága hajlékába.

2. A mennyei Atya udvarába,
Felső Sion drága városába,
Dicsőséges szép palotájába,
Már bemegyen nagy vigasságába.

3. Asszonyi rend nemes boldogsága,
Pátriárkák buzgó kívánsága,
Angyaloknak nagy boldog vígsága,
Az Istennél minden fölött drága.

4. Sokan voltak nemes asszonynépek,
Dicséretes tudománnyal szépek,
Tisztaságuk virágában épek,
De ennek még nyomába se léptek.

5. Beteljesült Dávidnak zsoltára,
Mit énekel világ hallatára;
A királyné királynak jobbjára
Állapodik örök társaságra.

6. Ez a szentek fénylő tisztasága,
Zsenge szüzek ékes gyöngyvirága,
Mártíroknak arany pálmaága,
Hitvallóknak édes vigassága.

7. Asszonyunknak nagy a nemessége,
Dicsőséges királyi felsége,
Mindeneket fölülmúl szépsége;
Mint csillagot a nap fényessége.

8. Imádkozzál értünk szülöttednek,
Nyerj kegyelmet tőle népeidnek.
Kik általad kegyelmet keresnek,
És előtte sírva esedeznek.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 115.old.)


Vissza a kezdő oldalra