A szanyiak beszámolója
2007. ápr. 16-17.

    A feltámadási menetet községünk nagy örömmel és lelkesen fogadta és vitte tovább. Büszke vagyok arra, hogy Tóth Imre plébános urunk engem bízott meg a szervezési feladatokkal, így tevékeny részese lehettem ennek a szép kezdeményezésnek.
    Hálás dolog volt a menet szanyi eseményeit szervezni, mégpedig azért, mert a falu lakossága még számomra is meglepő mértékű pozitív hozzáállásról tett bizonyságot. Szany 2400 fős, tisztán katolikus község, az egész győri egyházmegyében legendás vallásossággal. A 2004. december 5-i népszavazáson a lakosság kimagasló arányban szavazott a kettős állampolgárság mellett. 1993 óta több mint 100 szanyi lakos járt a csíksomlyói búcsún, sokan többször is. Még e tények ismeretében is meglepődtem azon, ahogy az emberek fogadták a menetet. Sokan, kérés nélkül, lelkesen vállaltak részfeladatokat a szervezésben, a szanyi események pedig többszáz lelkes résztvevő jelenlétében zajlottak.
     A falu szélén kb. 300 fős tömeg fogadta a szárnyas keresztet. Gyalogmenetben, amolyan csíki keresztaljaként vittük a jelképet (minisztránsokkal, csengettyűvel, templomi zászlókkal, a katolikus iskola több mint száz diákjával, egyházi daloskörrel, a táncegyüttes népviseletes tagjaival, hintóval, lovasokkal, lovaskocsikkal, végig énekelve) először a volt püspöki kastélyhoz, Boldog Apor Vilmos kedvelt tartózkodási helyéhez. Itt polgármesterünk köszöntötte a menetet, majd egy csíksomlyói búcsúi résztvevő röviden ismertette a feltámadási menet lényegét, és elmondta, mit tapasztalt a búcsún. A menet ezután háromtornyú templomunk elé vonult. Itt a dalárda és az asszonykórus énekei, iskolásaink szavalatai következtek, iskolánk három diákja átvette a jelképet a kapuvári küldöttségtől, és elhelyeztük rajta szalagunkat. Ezt követően valamennyien szentmisén vettünk részt. Többszáz torok harsogta a szenténekeket, száznál többen áldoztak. Másnap kora délután szerényebb létszámmal (70-80 fővel), de nem kevésbé lelkesen vittük át a feltámadási jelvényt gyalogosan a rábaszentandrási evangélikusokhoz. Ők kb. százan, közel félórás műsorral köszöntötték a menetet, elhelyezték szalagjukat, majd 48-an autóbuszra szálltunk, és Tétre mentünk. Itt litánián vettünk részt, a plébános úr szalagot kötött fel, mi pedig továbbvittük a szárnyas keresztet Győrbe. Percre pontosan érkeztünk a görögkatolikus templomhoz, majd a győriekkel együtt jártuk végig a római katolikus, az evangélikus és a református templomokat, hogy végül a székesegyházban megyéspüspökünk áldásában részesüljünk. Ugyanitt művészi színvonalú prózai és zenei előadásokat hallgathattunk meg.
     Visszatérve Szanyra: a feltámadási menet nagyon mélyen érintette, meghatotta az embereket. Nemcsak a magyarság és a kereszténység egységének tudatát erősítette meg, hanem a falu összetartását is. Több szervezet és hívek százai lettek résztvevői és így formálói. Túlzás nélkül állíthatom, hogy felemelő volt. Mi, szanyiak nagyon örülünk, hogy a menet az idén minket is útba ejtett. Úgy érzem, Szany a hozzáállásával méltó állomás volt. Köszönöm, hogy részesei lehettünk ennek a kezdeményezésnek, és azt hiszem, nem felelőtlenség, ha sokak nevében ígérem: ha tehetjük, jövőre is örömmel veszünk részt benne.
     Kívánom, hogy a feltámadási menet máshol is ilyen mértékben tudja betölteni nemes küldetését!
     Mégegyszer is köszönettel a lehetőségért

Magyar Zoltán
szervező