Megérkezett a Felvidékre a Feltámadási jelvény

     Április 7-én Medvén, a dunai hídon átkelve a győri zarándokok elhozták a Felvidékre is a Feltámadási jelvényt, így elindulhatott a Feltámadási menet északi szakasza is. Immár harmadik éven Dunaszerdahelyen fogadják elsők közt a Zamárdiban kettéválasztott Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet.
    A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre a kezdeményezést. Célja az volt, hogy a zarándoklattal hirdessék az elfásult vagy csalódott honfitársaknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát.
     A győri zarándokok Dunaszerdahelyre vezető útjuk során megálltak Nagymegyeren és Alistálon is, ahol a helyi katolikus egyházközösségek fogadták az összetartozás kifejezését is ábrázoló jelvényt.
     A Csallóköz szívébe immár harmadik alkalommal érkeztek, ahol az esti szentmise keretében adták át a Feltámadási jelvényt a helyi szervezőknek. Három esztendeje a Felvidéken a Pázmaneum Társulás szervezi meg az útvonalat és biztosítja a Feltámadási menet zavartalan fogadását. Nem volt ez másképp Dunaszerdahelyen sem, ahol a helyi római katolikus egyházközséggel karöltve a Pázmaneum Társulás képviselői fogadták a győri zarándokokat.
     Az ünnepélyes bevonulást követően a győri zarándokokat Kiss Róbert helyi esperes-plébános köszöntötte. A prédikációban Nagy Péter káplán a Szent István-i örökség fontosságára és a Húsvét üzenetére figyelmeztette a jelenlevőket. A szentmise végén került sor a Feltámadási jelvény átadására. Először a győri zarándokok vezetője Fehér Imre, Győr-belvárosi egyházközségi képviselő szólt a jelenlevőkhöz, aki röviden ismertette a Feltámadási menet fontosságát, majd Karaffa Attila a Pázmaneum titkára vette át a győri zarándokoktól az Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet és feltűzte rá a nemzetiszínű szalagot. Ugyancsak szalagot helyezett el rajta Nagy Frigyes, Dunaszerdahely város alpolgármestere is. Nemzeti imánk,a Himnusz eléneklése után a Boldogasszony Anyánk énekre vonultak ki a Feltámadási jelvénnyel a győri és a dunaszerdahelyi egyházközség tagjai. A helyi római katolikus plébánián szeretetlakomán látták vendégül a szigetközi zarándokokat a csallóközi hívek. A Feltámadási jelvényt Szímőre vitték tovább a Pázmaneum képviselői.

Pázmaneum

Képek Dunaszerdahelyről:


Képek Szimőről: