Keszthelytől Csesztregig

     Húsvét hétfő délutánján fogadtuk a fonyódi zarándokokat a Feltámadási Jelképpel. Másnap délben indultunk. Első állomásunk Kerkabarabás csodálatos kápolnája volt. Zalabaksa új, szép temploma következett. Majd hózápor, dörgés, villámlás közepette érkeztünk meg Csesztregre. Nagyon szép templomába harangszó mellett tértünk be, ahol a helyi kórus csodálatos énekekkel fogadott. Az említett településeken sok fiatal volt, és a Jelképet a polgármester és polgármester asszony vette át a plébános úrral.
    Köszönjük, hogy ismét résztvehettünk, lelkiekben feltöltődhettünk e nemes zarándoklaton. A képek Keszthelyen, Kerkabarabáson, Zalabaksán és Csesztregen készültek.
     Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krupla Zoltán