Beszámoló a 2008. évi feltámadási menet Nagyatád - Kaposszentbenedek szakaszáról

     2008. március 30-án vasárnap déli egy órakor meghozták a csurgóiak Nagyatádra a magyar nemzeti feltámadás szárnyas keresztjét. Városunk déli részében, a bodvicai Őrangyalok templomában mintegy száz hívő várta a személygépkocsis zarándokokat. Dr. Kisnemes János nagyatádi plébános úr vette át Horváth Lajosné Marika nénitől a keresztet, a Magyar Karitász nagyatádi csoportja és a bodvicai asszonyok pedig süteményekkel, étellel-itallal kínálták a délidőben érkezett vendégeket. Autóbusszal vittük be a jelképet a belvárosba, majd 14 órakor a nagyatádi plébániatemplom kertjében lévő Trianoni Magyarország márvány-emlékműtől indult a gyalogos zarándoklat végig a belvároson, aztán a háromfai-tarany útelágazásnál lévő kőkeresztnél felszállt a harminc zarándok Tóth Tibor nagykorpádi fuvaros vállalkozó egyik autóbuszára. A taranyi templom előtt a helyi polgármester, jegyző, egyházközségi képviselőtestület fogadott bennünket. Megcsodáltuk Dorfmeister János szép freskóit a templomban, majd imádkoztunk azért a négyéves kislányért, aki előtte nap halt tűzhalált játék közben egy meggyulladt taranyi szalmakazalban. A második állomásunk Háromfa volt, ahol Sík Sándor Keresztútját adtuk elő Hosszú Katával, a nagyatádi Czindery Szépmíves Céh tagjával, majd a képen látható módon várt bennünket Daniel Roca plébános úr a ministránsaival a babócsai templom alatti parkban. A fiatal csángó pap ünnepi szertartása felejthetetlen számunkra éppúgy, mint következő stációnk: Barcs városa. Sas Rudolf plébános úr litániája csodás magyar hitvallás volt. Általában mindenütt 30-40 hívő magyar várt bennünket meghatódottan és meghatóan. Az elmúlt év május első vasárnapján avattuk Wass Albert szobrát Nagyatádon, s azt a napot elneveztük a magyarság vasárnapjának. Idén ez a zarándoklat volt számunkra a magyarságunk vasárnapja. Igazán falunapi ünnepként rendezték meg a jelkép fogadását a szuloki - zömmel sváb származású - katolikusok, s ugyanígy a homokszentgyörgyiek is, ahogy szintén Kóré Mihály katolikus pap vezette a szertartást. Ladra - Stix Tamás atyához és híveihez - egy órát késve értünk az előzetes tervhez képest, de ott is legalább harmincan vártak ránk, s imádkoztak velünk egy tized rózsafűzért. Kadarkúton - Lukácsi Géza plébánosnál - is szép számmal vártak ránk a türelmes hívek. Bevonulásra a Boldogasszony anyánkat, záróénekként a székely és magyar himnuszt énekeltük a helybéli kántor orgonajátékától kísérve. Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, már csaknem teljesen besötétedett, amikor megérkezett a szárnyas kereszt vasárnapi céljához Kaposszentbenedekre, a Grátz Antal által szervezett szeretetvendégségbe.

Kovács Géza (Nagyatád)