Beszámoló a Somoskőújfalu - Pásztó szakaszról

     Mire Csíksomlyóra ér, többszázezer ember közös akaratának, fohászának, reményének üzenetét hirdeti: a magyarság összetartozik. A gondolattal való azonosulást feliratos, díszes szalagok jelzik a feltámadási jelvényen, amellyel nagypénteken a Zamárdiban ketté választott szárnyas kereszt egyik felével észak, a másikkal dél felé is elindultak a zarándokok, hogy pünkösdre - kézről kézre adva - a Székelyföldre, Csíksomlyóra, a legnagyobb magyar katolikus búcsújáró helyre érkezzen a menet.
    Mintegy kétezer kilométer megtételével, településeket, egyházközségeket, vallási felekezeteket, lelkiségi mozgalmakat civil szervezeteket fűz egybe a szárnyas keresztet formázó jelvény, melyet szeretettel és tisztelettel fogadtak, s bocsátottak el az eddigi állomásokon. Egymást váltó zarándokcsoportok vitték és hozták el hozzánk, s vasárnap, Varga András, a salgótarjáni főplébánia plébánosa vezetésével indult kerékpáros csoporttal ért el a pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplomba.
     "Isten hozott" - hirdette egy tábla a somoskőújfaluiak kezében az országhatáron. Ide érkezett meg Bussáról a feltámadási menet - akár nevezhetnénk nemzeti stafétának is, mert a résztvevő magyarok egymást váltják - ami nagypénteken Zamárdiból indult útnak észak és dél felé is, hogy a Kárpát-medence magyarlakta településein áthaladva, szív alakú utat megtéve pünkösdkor Csíksomlyón találkozzon. Lélekbeli egyesítés ez, engesztelés lenne határokon túl élő testvéreink felé - emlékezés 2004. december 5-re.
     - A szerb lapok másnap azzal a főcímmel jelenhettek meg, hogy Magyarverés Budapesten - emlékeztetett valaki a tömegben az elmúlt időszak ezen szomorú eseményére, a volt somoskőújfalui határállomáson.
     Az érkező bussaiakat Lichner András polgármester köszöntette, beszédében azt is megemlítve, hogy Somoskőújfalu is csehszlovák megszállás alá került, de 1924-ben szinte csodával határos módon sikerült visszakerülni az anyaországhoz. A feltámadási jelvényt a közös éneklés és után bussaiak és somoskőújfaluiak, meg persze a főként Salgótarjánból érkezett vendégek együtt vitték a római katolikus templomba. Itt egy rövid szertartás után a csaknem 40 kilométeres, fárasztó út után lévő bussai zarándokokat vendégül is látták.
     A feltámadási jelvény, amelyet szűkebb pátriánkba érve már csaknem elborítottak a rákötözött emlékszalagok, itt töltötte az éjszakát. Vasárnap reggel Somoskőújfaluban Varga András helyi és egyben salgótarjáni plébános mutatott be szentmisét, amely - csakúgy, mint az ezt követő állomásokon, templomokban - a pápai, a székely és a magyar himnusz eléneklésével fejeződött be. Néhányan könnyekkel, mások jókívánságukkal - "Isten áldása kísérjen utatokon!" - búcsúztak a templom bejáratánál a menettől, amely rendőri felvezetéssel, kísérettel haladt tovább. Lichner András polgármester a falu képzeletbeli kapujánál köszönt el a kedves vendégektől, s azok tőle.
     A salgótarjáni főplébánia bejáratánál többen várták a zarándokokat, majd a templomban együtt imádkoztak, hogy elérje célját a nemes kezdeményezés. Az együttérzés és együttgondolkodás kifejezésére itt is szalagot kötöttek a jelvényre.
     Salgótarjánból Szentkútra, a nemzeti kegyhelyre kerékpárral ment a zömmel fiatalokból álló csapat. Jöttükre felzúgtak a Nagyboldogasszony Bazilika harangjai, majd megkezdődött a közös fohász. Fejes Antal, a kegyhely igazgatója fogadta a csoportot, s a Magyarok Nagyasszonyához imádkozott a magyarság hitéért. Ezután további útravalóul, pár gondolatot fogalmazott meg az összetartozásról, arról, hogy a feltámadási jelvény utat mutat mindenkinek: ha Istenbe kapaszkodna, feltámadna a magyarság.
     A bazilikában - más állomásokhoz hasonlóan - Varga András és az egyik csoporttag gitárkísérettel megszólaltatott énekkel, az István a király című rockopera felemelő betétdalával "mondott" köszönetet a fogadásért. A megszentelt hely történetével is ismerkedhettek a csoporttagok a mátraverebélyi templomban. A helyiek is szeretettel, imával és az üzenetüket jelképező szalaggal engedték tovább a feltámadási zarándoklat résztvevőit. Pásztón, a Szent Lőrinc templom kapujában Sisák Imre, polgármester, Konrád István diakónus és a Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei Szervezetének, illetve pásztói csoportjának képviselője üdvözölte az érkezőket.
     A templomról, a városról és a ciszterciek működéséről a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, akik együtt imádkoztak a zarándoklatért. A feltámadási jelvényt Pásztóról Hatvanba, majd Gyöngyösre viszik, s így folytatja útját Csíksomlyóig.

Megjelent a Nógrád megyei Hírlapban, 2008.április 14.-én