Beszámoló a 2008. évi feltámadási menet szanyi eseményeiről

 

 

A tavalyi évtől eltérően az idén hétvégén ejtette útjába községünket a menet: április 5-én, szombaton érkezett Csornáról, 6-án, vasárnap pedig vittük Győrbe.

A hétvégi időpont értelemszerűen több lehetőséget rejt magában, mint a hét közbeni, mivel az emberek jelentős részét nem terheli munkahelyi kötelezettség. Tulajdonképpen szombaton estére és vasárnap délelőttre is bátran tervezhettünk programot.

Tóth Imre plébános atyával arra az elhatározásra jutottunk, hogy a falu határában levő búcsújáró helyre, a Szent Anna kápolnához összehívjuk a környékbeli falvakat, így lehetőséget adva nekik is a feltámadási menetbe történő bekapcsolódásra. A kitartó, hideg északi szél miatt a helyszín végül is a szanyi templom lett, de a rendezvény értékéből ez mit sem vont le. Megtelt a nagy templom, köszönhetően elsősorban annak, hogy meghívásunkat a legtöbb község elfogadta, és több faluból tucatjával érkeztek a hívek. Este hat órai kezdettel kulturális műsor keretében tíz község kötött szalagot a feltámadási jelvényre. A műsorban a szanyi Szent Imre Daloskör énekeseit leszámítva kizárólag a meghívott községek lakói szerepeltek énekszámokkal, versekkel. A Rábaköz jellemzően katolikus vidék, a tulajdonképpeni egyetlen „szigetet” képező rábaszentandrási evangélikusok eljöttek erre az ünnepre. Meg kell említeni még, hogy határon túli település is szerepelt és helyezett el szalagot: a felvidéki Magyarbél, Szany testvérközsége. Az ünnepséget hét órai kezdettel szentmise követte, öt plébános atya koncelebrálásával, és rengeteg áldozóval.

Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmisébe ágyazott műsor keretében helyezte el a szárnyas kereszten Szany szalagját Tóth Imre plébános és Németh Gergely polgármester. Délután a templomban litániát tartottunk, utána pedig autóbusszal, közel negyvenen vittük tovább a feltámadási jelvényt Győrbe. Az ottani eseményekről már nem az én tisztem beszámolni, de hadd említsek meg azért annyit, hogy számunkra nagy élmény volt részt venni a nagyon szép, méltóságteljes rendezvénysorozaton a győri hívek tömegében, valamint az ünnepi szentmisén a székesegyházban. E helyről is szeretnék köszönetet mondani a győri szervezőknek a szanyi csoport irányában tanúsított többrendbeli figyelmességükért.

A tavalyi évhez hasonlóan Szany népe most is nagy létszámmal, nagy örömmel és lelkesen fogadta a feltámadási menetet. Bízom benne, hogy jövőre is aktív részesei lehetünk.