Várpalota is csatlakozott a Feltámadási zarándokmenethez

     Idén először Várpalota is csatlakozott a menethez, a Palotai Turul Társaság, várpalotai civil szervezet szervezése révén.
    Városunkba húsvéthétfőn, 17 órára érkezett Veszprémből, a Szent László Plébániáról a gyalogos zarándoklat. A Feltámadási Jelvény átadása szentmisén történt, amelyet Sándor Mihály káplán tartott. A szertartáson többek között elhangzott az a gondolat, hogy az elcsatolt területeken élők és a csonakországbeliek fájdalmát próbálja gyógyítani a Feltámadási menet, a Feltámadt Krisztus ereje által. Nagy Károly plébános gyönyörű gondolatot bízott a keresztet tovább vivő testvérekre: – Vigyük hírül a többi magyar testvérnek, hogy a Boldogasszony nem hagyta el az országot, csak mint a jó anya, amikor a végsőkig engedi rosszalkodni a kisgyereket, és csak aztán avatkozik közbe, ugyanúgy nekünk, magyar gyermekeinek is az utolsó pillanatban ott van és segít. Az országban sok pici fény gyulladt ki, és folyamatosan szaporodnak ezek a mécsesek, Tihanyban, Balatonfüreden, Veszprémben, Várpalotán, Bándon és azután a többi helységben, amelyet a Szűzanya fog össze, és amely később bevilágítja az egész országot. Ezt kell hírül vinnünk, hogy a sok pici fénylő pont be fogja világítani az egész Kárpát-medencét!
     Másnap délután érkeztünk Bándra a Jelvénnyel, autókkal, ahol a falu határában Kovács Mihály plébános és az ottani egyházközség fogadta szívélyesen a keresztet és a zarándokokat. Szentmisén, bensőséges keretek között adtuk át a Jelvényt.

Gágó Anita
titkár
Palotai Turul Társaság