Feltámadási menet 2010.

Csurgó

 

 

 

            Az idei évben is nagy szeretettel és lelkesedéssel készültünk a Feltámadási menet fogadására, mely Zamárdiból indulva Szlovénián és Zalán át Becsehelyről érkezett hozzánk április 12-én. A menet 13-án indult tovább Nagyatádra, hogy Magyarország déli területein, továbbá Horvátország, Szerbia, Románia magyarok lakta területein áthaladva Pünkösdkor eljusson Csíksomlyóra.

Ez volt a Kárpát–medencét átölelő szív déli ága. Az északi ág Tihanyból indulva sok magyar településen áthaladva eljutott Burgenlandba, a Felvidékre és a Kárpátaljára is. A nagy érdeklődésre való tekintettel az ország középső részén is ment egy ág, majd a három Pünkösdkor egyesül Csíksomlyón.

         Április 12-én, a fogadáskor nem kedvezett az időjárás, így a szokásos körmenetünk elmaradt, csupán a becsehelyi küldöttség és a fogadóbizottság tette meg az utat harangzúgás mellett a plébániától a Jézus Szíve templomig, melyet zsúfolásig megtöltöttek a lelkes emberek. Legnagyobb örömünkre mintegy 140 diák jelent meg a helybeli Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumából, az Eötvös József Általános Iskolából és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából. A műsort is az iskolák tanulói szolgáltatták a Városi Zeneiskola tanulóinak és tanárainak segítségével.

         A padsorokban megtalálhattuk Csurgónagymarton és Szenta képviselőit is, majd a másnapi búcsúztatáson Gyékényesről is kaptunk vendégeket.

         A fogadás műsora a következő volt:

         A Himnusz orgonakísérettel való közös eléneklése után Maczkó Gyula esperes-plébános köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Ezután a Jelkép és a Zarándokkönyv átadása- átvétele következett. Átadók a becsehelyiek, a csurgói átvevők pedig Maczkó Gyula plébános úr, Vízvári Bence, Farkas Georgina, Farkas Johanna, a ref. ált. iskola tanulói, és Horváth Enikő voltak.

Ezután Kirner Antal Zoltán becsehelyi plébános, Ilia Csaba alpolgármester úr és Szászfalvi Lászlóné református lelkipásztor szólt a megjelentekhez.

-         Kovacsics Ferenc, a ref. gimn. tanulója adta elő Gérecz Attila Boldog Özséb Himnusz című versét.

-         Papp Máté és Radics Fanni a ref. ált. isk. tanulói egy-egy zongoradarabot adtak elő Bartók Béla Gyermekeknek című ciklusából.

-         A Városi Zeneiskola tanulói közül Vízvári Bence klarinéton adta elő Károlyi Pál, Régi magyar tánc kompozícióját. Zongorán kísért Horváthné Kiss Aranka zeneiskolai tanár.

-         Patak Letícia fuvolán és Patak Olívia alt fuvolán játszották el Király László Vajdasági népdal című művét. Ők a ref. gimn., illetve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói.

-         A ref. ált. iskola tanulói orgonakísérettel és a jelenlévők bevonásával egy református, egy evangélikus és egy katolikus egyházi éneket adtak elő. A fogadás kántora Weisinger József volt.

-         Kazinczy Enikő gimnáziumi tanár Erőss Alfréd, Könyörgés című versét szavalta el.

-         Kokas Sándorné, Sashalmi Miklós és Viola Gergely András Csurgónagymarton, Szenta és Csurgó képviseletében felkötötték a szalagot a jelképre. A csurgóiak művészi kivitelű szalagját Hirka Mónika festőművész, nyugalmazott rajztanár készítette el. A gyékényesiek az ő szalagjukat másnap hozták el.

-         Kirner Antal Zoltán becsehelyi plébános, Szászfalvi Lászlóné csurgói református lelkész és Maczkó Gyula csurgói esperes, megáldotta a jelenlévőket.

-         Maczkó Gyula esperes záró szavai után orgonakísérettel közösen elénekeltük a Székely Himnuszt és a Magyarok Világhimnuszát.

A fogadás műsorát Bogdán Eszter a ref. ált. iskola tanulója konferálta.

 

Ezután agapé következett a plébánián, ahol kötetlen beszélgetés közepette találkoztunk vendégeinkkel.

 

         Másnap, 13-án hat autónyi küldöttség vitte el Nagyatádra a Jelképet és a Zarándokkönyvet. Ez utóbbiba az I. és a II. Világháború hősi emlékművének-, illetve a Millenniumi Emlékpark három szobrának képét helyeztük el sok-sok aláírással: A fogadáson elhangzott két versből egy-egy idézet is bekerült a könyvbe. Ezek a feltűzött szalagon szerepeltek:

 

„Uram!

Az egyetértés nagy kegyelmét

Add meg nekünk, add meg nekünk.

Legyen az mindennapi kenyerünk! Ámen”

                                      Erőss Alfréd: Könyörgés

 

 

„Áldd meg hazánk, hogy a remény

Átölelje lelkünk!”

                                      Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz

 

 

A csurgónagymartoniak , szentaiak és a gyékényesiek külön lapon írták alá, beragasztva a szentai Szent László templom belsejének képét.

A fogadásról készült képeket és a Zarándokkönyv  képeit Viola Ernő gimn. tanár készítette.

 

                  

                   Úgy érezzük, hogy ez a zarándoklat és fogadási ünnepség mély nyomot hagyott a résztvevők lelkében, elősegítve a haza és a magyarság iránti szeretetet.

 

 

 

                                                                                     Horváth Lajosné

                                                                                        szervező