A Feltámadási Menet Horgoson

    A Feltámadási Menet jelképe, a Szárnyas Kereszt 2010. április 29-én, délben érkezett meg a Délvidék utolsó állomására, Horgosra. Magyarkanizsáról Pósa Károly, a Rákóczy Szövetség helyi elnöke, valamint Csikós Károly, polgármesteri tanácsnok hozták a Keresztet Horgosra.
    A Kereszt tiszteletére, valamint a kárpát-medencei magyarság összetartozásának megerősítésére, illetve az összetartozásunk tudatának kifejezésére főtisztelendő Gutási Ákos atya délután három órától igeliturgiát tartott a Havas Boldogasszonyunkról elnevezett római katolikus templomban. Az igehirdetést megtisztelték jelenlétükkel a cserkészek, valamint a település polgármestere, Takács József úr, aki a szertartás végeztével a Szárnyas Keresztre fölkötötte a horgosiak emlékszalagát.
    A Keresztet tizenhat órakor Bata Faragó Katalin és Bata János vitték át a szerb-magyar országhatáron. Az országhatár röszkei oldalán a magyar föltámadás e szép ereklyéjét főtisztelendő Liszkai Tamás vette át a horgosiaktól.

Bata János