A feltámadási menet Becsehelyen

    Ahogy 2006 óta minden évben, úgy ez év május 2-án is a szlovéniai Radamosról érkezett a feltámadási menet Becsehelyre, hogy elhozza - Zamárdiból indulva és útja során az egész Kárpát-medencét bejárva - a feltámadási jelvényeket, s vele Krisztus üzenetét.
    Hálás és örömteli szívvel csatlakoztunk újra a feltámadási kereszt útjához. Általa Becsehely is egy dobbanása lett a Kárpát-medencét átölelő szívnek, melynek ritmusa ezt a szót veri: Feltámadunk!
     A radamosi zarándokok az esti szentmisére érkeztek meg községünkbe, hogy mindannyian, magyarok a határon túlról és innen, közösen ünnepeljünk, bizonyítsuk összetartozásunkat a nemzetben, a hitben és a jövőbe vetett reményben.
     A vendégeket népes becsehelyi közösség fogadta a polai templomban, élükön Kirner Zoltán esperes-plébánossal és a falu polgármesterével, Németh Gézával. A kölcsönös köszöntő beszédek mindegyikében megfogalmazódott: mindannyian büszkén valljuk, hogy magyarok vagyunk, közös a múltunk, összefonódik a jelenünk, s együtt kell imádkoznunk egy szebb, békésebb jövőért, amelyre van reményünk. Hiszünk a magyar nemzet lelki megújulásában, hisszük, hogy Istenbe vetett bizalmunk, imáink és tetteink által Magyarország újra Mária virágzó országa lesz.
     Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a trianoni határok nem szabhatnak gátat magyar testvéreink iránti szeretetünknek, amelyet nemcsak szóval, de tettekkel is bizonyítanak a becsehelyi emberek. Évek óta építjük kapcsolatainkat a határon túli magyarokkal Szlovéniában és Erdélyben. Idén újra ott leszünk Csíksomlyón a korondi testvéregyházközséggel együtt, hogy közösen imádkozzunk a csíksomlyói Szűzanyához, a Magyarok Nagyasszonyához.

Simonné Benkő Edit