Magyardécsén a Feltámadási menet

    … A kereszt megérkezett tegnap /vasárnap/ a délután tartott istentisztelet alatt.Vicéből hozta Lőrinczi Károly atya. Felemelő és megható volt, ahogy a rengeteg szalag az összetartozás erejét tolmácsolta.Az ilyen kezdeményezésekből mindig erő származik, mert ilyenkor is rádöbbenhetünk Krisztus határtalan kegyelmére.
     Köszönjük,hogy mi is részt vehettünk a cél felé futásunk " stafétájában", és megerősödhettünk ismét Urunk bíztatásában: "mindazáltal nekünk egy Istenünk van,az Atya,akitől van a mindenség,mi is Őbenne,és egy Urunk,a Jézus Krisztus,aki által van a mindenség,mi is Őáltala" / I Kor.8,6. - Károli fordítás./
     Holnap, azaz program szerint indulunk Szamosújvárra, ahol délután 6 órakor átadjuk a jelvényt azzal a reménnyel, hogy Istenbe vetett hitünk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével megtalál minden imádkozó lelket, és választ ad minden kérésre, hogy már itt e földi életben tudjuk továbbépíteni Isten Országát, amit elkészített az Őt szeretők számára. "Mert úgy szerette Isten e világot,hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" /Jn.3,16/
Fekete János református lelkipásztor,Magyardécse