„Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben,
akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11)

A Feltámadási Menet Mélykúton

    Húsvéttól Pünkösdig „Feltámadási menet” járja a Kárpát-medencét, Zamárditól Csíksomlyóig. Célja: a magyarság összetartozásának erősítése, engesztelés nemzetünkért, családjainkért, közösségeinkért. A keresztek, melyek végigjárják a Felvidéket, a Délvidéket és az Anyaországot kb. 3000 km-t tesznek meg. A stáció településeken szalagot kötnek a keresztre és egy naplóban, írásban is elküldik kéréseiket Csíksomlyóra. Pünkösd szombatján itt találkoznak a keresztek és a megfogalmazott kéréseket az ottani ferences atyák terjesztik az Úristen elé. Ennek a menetnek a déli ága május 14-én, (szombaton) Mélykúton is áthaladt. A reggel 7 órakor kezdődő szentmise után, közösen imádkoztunk nemzetünkért, városunkért, egyházközségeinkért, közösségeinkért, fiataljainkért, családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért. Az ima végén Bolvári János plébános atya megáldotta Mélykút kék-fehér szalagját, melyet Kovács Tamás polgármester úr helyezett el a kereszten. Ezt követően Jánoshalmára indult a menet a kereszttel. Az út egy rövid szakaszát – imával és énekekkel - a Templom utca, Eötvös utca, Kálvária temető érintésével gyalogosan tettük meg. Köszönet mindazoknak, akik vállalták a rövid menetet, hogy így is bekapcsolódhattunk nemzetünk legnagyobb zarándoklatába, a Csíksomlyói búcsúba.

Csíksomlyói segítő Szűz Mária! Az imákban és az elküldött naplóban, eléd tártuk Mélykút kéréseit is. Kérjük, hogy fogadd el azokat, és vidd Szent Fiad elé. Légy továbbra is szószólónk. Járj közben értünk, hogy mi itt az Anyaországban, akik lélekben lehetünk lábaid előtt, egyek lehessünk a nagy Feltámadási menet összes résztvevőjével. Segíts továbbra is bennünket és mindazokat akikért a menet elindult.

Rasztik Tibor