Nemzeti összefogás Zalában is

Pusztacsatárba érkezett a feltámadási menet

    Évente újjászületik hazánk. S ez a csoda hét esztendeje tart. 2004-ben a szégyenletes december 5.-ei népszavazás után - amikor a trianoni határainkon túl élő honfitársaink esélyt sem kaptak a kettős állampolgárságra - útnak indult egy példaértékű kezdeményezés. A zamárdiak szívét nem hagyta nyugodni a döntés, megszólalt egy hang lelkükben a cselekvés szavával. Kis közösségük azonnal összefogott. Feltámadási menetet indítottak, s útra keltek 3000 kilométeren át, Árpád-kori szárnyas kereszttel a kezükben, hogy hirdessék nemzetünk újjászületésének reményét szerte a Kárpát-medencében. A balatoniak hitet, reményt ébresztettek. Imájuk időközben meghallgattatott, tavaly kedvező változás történt Magyarországon. Nemzetünk már nemcsak a szellem szintjén egységes, hanem a személyek tekintetében közjogilag is, hiszen határontúli testvéreink megkapták a magyar állampolgárságot. A Feltámadási menet ezzel teljesítette küldetését. Ha siker koronázza a jó ügyet, akkor úgy illő, hogy hálát adjunk érte Istennek - mondták a szervezők, ezért az idei a hálaadás jegyében halad végig a magyarság lakta területeken.
    - A zamárdi templomból, illetve a tihanyi apátságból indul minden esztendőben a nemzeti zarándoklat húsvétvasárnap, s pünkösd szombatján Csíksomlyón, a nagy búcsún zárul. Mára már szinte elfelejtődött a szomorú kiváltó ok, hiszen előre kell tekinteni, tovább kell erősíteni a krisztusi jövőbe vetett hitet és a magyar együvé tartozás tudatát. Idén már új ágak is hajtottak, így már négy irányban zarándokolunk végig a Kárpát-medencén. Ezt az összefogást minden magyarnak át kell élnie, hatással van nemzeti és keresztény érzelmünkre. Egy ilyen megmozdulás közösségeket tart össze, erősít meg. S tette ezt itt Pusztacsatárban is - mondta Balaskó Tibor, helyi szervező, Halastó polgármestere.
     Mert, hogy a feltámadási menet fő zalai állomása a Szűz Mária kegyhely volt. Az egységet szimbolizáló kereszt hordozóit Vaspör, Ozmánbük és Halastó lakossága fogadta ünnepélyesen április 28-án. A jelvényt 30-50 kilométerenként adják tovább a résztvevők. A keresztet a körmendiektől vették át a zalaiak a búcsújáró, csodatevő zarándokhelyen. A jeles esemény előtt hálaadó szentmisével tisztelegtek, melyet Kovács Miklós, zalaháshágyi plébános celebrált. A lelkész a feltámadás fontosságáról szólt. Arról, hogy erősítenünk kell meggyőződésünket, a gyermekekből ugyanis mára kiveszett a feltámadás hite. Ez az egyetlen, ami reményt ad, ha eltűnik, nem marad semmink, örökre elveszünk - hangsúlyozta az atya. Majd folytatta: Magyarországnak és Európának szüksége van az Úrra. Eddig is megvédett minket a viszontagságos időkben és ezután is meg fog. Hinnünk kell hazánk feltámadásában, nemzetünk erejében. Boldogok és szentek kellenek nekünk, hogy közbenjárjanak értünk, és hogy hinni tudjunk a lehetetlenben. Itt ezen a kegyhelyen Szűz Mária segédletéért esedezhetünk, az ő közbenjárásáért. Ez a kereszt, ez e menet útján és célállomásán is Krisztushoz szól. Hinnünk kell Magyarország feltámadásában és akkor egyek leszünk magyarok újra. Maradjunk meg Szűz Mária országának, Szűz Mária népének. Míg hitünk van, Krisztus kitárja kezét és oltalma alá vesz bennünket. Kovács Miklós megfogadandó szavai után a kezdeményezésben résztvevő települések polgármesterei méltatták az összefogást. Ez a menet eggyé kovácsol minket, magyarokat. Bárhol is éljünk a világban, a zarándoklat révén egybeforr szívünk, s tudjuk, közösen hegyeket mozgathatunk - hangsúlyozta beszédében Kovács Anikó, Ozmánbük első embere. Majd Kalamár Szabolcs folytatta. Vaspör polgármestere rávilágított e tett szépségére: csoda született a Kárpát-medencében. Egy olyan nemzetmegtartó, hitélet erősítő mozgalom ez, mely egyedülálló és mely több millió magyar lelket köt össze. A közös hit, szó, cselekedet gyümölcse pedig előbb utóbb beérik és ez lesz az együvé tartozás, az összefogás, a közösségi élet - család, település, nemzet - megerősödése, és remélhetőleg ebből fejlődik majd ki az itt élő népek bizalmon és szereteten alapuló felebarátsága is.
     A községek képviselői végül felkötötték szalagjaikat a fából faragott, szárnyas keresztre, melyen a sok szalag mellett -"melyek mögött sok száz, sok ezer ember van - szinte nem is látszódott az övék, de érződött a hitük, mit átadtak. Így sok millió magyar között, akik nem tudnak útra kelni pünkösdkor, ott lesznek Csíksomlyón a vaspöriek, az ozmánbükiek és a halastóiak is. Lélekben mind közösen, együtt zarándokolnak el oda. Üzenetük, kérésük pedig az emlékkönyvbe írt bejegyzéseik révén jut el a Székelyföld szívében található búcsújáróhelyre, s egyben föl az égbe.

- mzs -

Ez az Árpád-kori szárnyas
kereszt szimbolizálja
a menet eszméit

Felkerültek az ozmánbükiek,
a vaspörek és a halastóiak
szalagjai is a keresztre

Hálaadó szentmisével köszöntötték
a zarándoklatot

Megérkezett a feltámadási
menet Zalába is


Pusztacsatár volt az egyik fő állomása
a feltámadási menetnek

Pusztacsatárra érkezett a feltámadási menet