A Feltámadási menet Veszprémben

     Nagy öröm volt számunkra, hogy az idei évben egyházközségünk is bekapcsolódhatott abba a feltámadási menetbe, amely a kereszt útján köti össze a Kárpát-medence magyarságát, és jut el Csíksomlyóba, a pünkösdi búcsúba! Közbe es? állomásként vettünk részt, a Balatonfüredről érkező menetet fogadva április 24-én este, majd másnap, húsvét hétfőn tovább vittük a feltámadási jelvényt a Szent László Egyházközség híveihez. Így próbáltunk meg itt Veszprémben, a Kárpát-medencei összefogást jelképezni, és a feltámadási menetnek részesei lenni.
    A balatonfüredi menetet templomunkban fogadtuk, majd Dezső atya köszöntő beszéde után átvettük a feltámadási jelvényt, és rákötöttük az egyházközség nevében egy nemzeti színű szalagot. Közös ima és éneklés után következett a közösségi házban a hívek és vendégek agapéja. A vendégség jó hangulatban, beszélgetéssel és énekléssel zajlott. Átadták a Feltámadási menet eddigi állomásain összegyűjtött könyörgéseket, amelyeket mi is kiegészítettünk egyházközségünk névében írt fohászokkal, ezeket majd pünkösdkor, Csíksomlyón tárják Urunk, Jézus Krisztus elé.

Demény Anna
Regina Mundi Egyházközség
Veszprém