Gyugy

Somogy megyében lévő kegyhely
     Gyugy már az avarkorban is település volt /Ennek tanúja a Kossuth utcában talált avar kori temető./ A honfoglalást követően 1238-ban a Bő nemzetség Izsép tagja szerezte birtokul a vidéket. A honfoglaláskor és az azt követő évszázadokban hatalmas dió-erdők voltak a vidéken. Honfoglaló őseink a diófát "Gyugy"-nak hívták, amit a település neve is őriz. Római katolikus templomunk 900 éves, az Árpád-korban épült, román stílusban. 2000/2001. években a Nemzeti Örökség Minisztériuma által kiírt pályázat segítségével régészeti kutatást végeztünk. A kutatás eredményeit felhasználva folyik a helyreállítás. A XIX. század végén épült klasszicista kastély-együttes helyreállítása folyamatban van. A XVIII. században épült, helyi védettségű harangtorony helyreállítása megkezdődött. Öt - szintén helyi védettségű - kereszt közül kettő helyreállítása megtörtént. Valamikor Gyugy-ra búcsúra menni nagy hagyomány volt. A "Gyugynak harangot hozott a víz" legenda miatt lett Gyugy búcsújáró hely. Ebben az évben a régi hagyományt felélesztve mintegy 400 vendég érkezése mellett tartottuk meg a hagyományteremtő első nagy búcsúnkat.[...]
Foto: Horváth Zoltán Görgy A kép forrása: Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével Romanika Kiadó, Bp., 2004. 71.old.

Foto: Horváth Zoltán Görgy A kép forrása: Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével Romanika Kiadó, Bp., 2004. 70.old.

A katolikus templom délkeletről és keletről. A templom a falu felett, egy domb oldalában fehérlik, sőt tümdököl - az éppen napjainkban befejezett alapos és tetszetős restaurálásnak köszönhetően.
     A ma már tréfásnak tartott mondás a gyugyi búcsúról arra utal, hogy valamikor a község nevezetes templomos hely volt. A véletlennek is köszönhető és a románkori építészet iránt kevésbé fogékony késői utódoknak, hogy fennmaradt Árpád-kori temploma. Így történt, hogy amikor a gyugyiak illő módon tatarozni kívánták Isten hajlékát, egyre szebb, ép részletek kerültek elő. A millecentenárium örömére és országos segédlettel helyre is állították a templomot és díszparkot, kiránduló-helyet építenek köré.
(Forrás: www.poganyvolgy.hu/gyugy)

Római Katolikus Plébánia
8693 Lengyeltóti
Templom tér 1.
Tel.: 85/330-499


Vissza a kezdő oldalra