Hajós

Duna menti népek közös Boldogasszony búcsújáróhelye

Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai főegyházmegye területén lévő kegyhely
     A kiskunsági homokdombok és a Duna menti síkság találkozásánál fekvő község Bács-Kiskun megyében és a Kalocsai főegyházmegyében található.
     A török idők alatt elnéptelenedett községet 1715-ben alapította gróf Csáky Imre kalocsai érsek. Német telepeseket hívott Schwabenből. Mint kegyúr, templomot építtetett híveinek, s azt Szent Imre tiszteletére szentelte fel.
     A templom Mária-szobrát az 1726-ban érkező utolsó telepes csoportban hozta magával Hall Mária Anna Dietelhofenből. A szobor már Németországban csodatevő hírben állott. Hajóson is hamarosan megkezdődtek a búcsújárások, amelyeknek hírére a kalocsai érseki hatóság a XVIII. század közepén két ízben is vizsgálatot rendelt el. (Gróf Klobusiczky Ferenc érsek 1752-ben új főoltárt készíttetett, s a kegyszobrot a Szent Antal-mellékoltárról ide helyezte át. VI. Pius pápa Kolonits László érsek kérésére Hajóst búcsújáró hellyé nyilvánította, s 1794-ben teljes búcsút engedélyezett az ide zarándoklóknak Szent Imre ünnepére, Fehérvasárnapra, valamint a Nepomuki Szent János nyolcadába eső vasárnapra.
     A múlt században Haynald Lajos bíboros, érsek két oldalhajóval bővíttette a kegytemplomot.
     A környező települések mellett a XVIII. században nagy létszámú búcsús csoportok érkeztek Szabadkáról, Zentáról és Bajmokról, nagyon sok bácskai sváb is elzarándokolt ide. A budai latin nyelvű újság, az Ephemerides Politicae et Litterariae 1790-ben azt írta, hogy a májusi búcsún főleg magyarok voltak, Szegedről, Kecskemétről, Kiskunmajsáról, Kiskunhalasról, Kiskundorozsmáról, Kiskunfélegyházáról és Jánoshalmáról. A gyóntatást huszonkét szerzetes pap végezte. Századunk első felében a kecskeméti búcsúsoknak volt kitüntetett szerepe, akik pl. 1885- ben plébánosuk engedélyével búcsújáró társulatot is alakítottak.
     Sajátos a bátyai bunyevácok szokása, akik gyógyulásuk érdekében három egymást követő újhold vasárnap zarándokoltak el Hajósra. A trianoni határ megállapítása, illetőleg a II. világháború vége óta Dél-Bácskából nem jönnek búcsúsok.
     A templom titulusünnepe Szent Imre napja (november 5). Zarándokbúcsúját azonban Nepomuki Szent János ünnepét követő vasárnapon tartják (május 16).
     A XVIII. századi, majd bővített kegytemplom dúsan aranyozott főoltárán áll a középkori eredetű, fából faragott, festett kegyszobor. Szilárdfy Zoltán művészettörténész a szobor lábánál ábrázolt holdsarlóból arra következtet, hogy a XV. vagy a XVI. században a szobor eredetileg a Napbaöltözött Asszonynak készült. A napsugarakat most a Mária feje mögötti Mária-monogramos sugárkoszorú pótolja. A templom előcsarnokában két életnagyságú szenteltvíztartó kőangyal áll.
     A templom melletti egyemeletes plébániaház a XVIII. század végén épült copfstílusban; rajta az érseki címer. Kissé távolabb látjuk az érseki kastélyt- a XVIII. század közepén épült -, amelynek udvarán egy 1700-as évek végi Mária-szobor áll.
     A plébánia melletti Kálvária két sorba elrendezett stációinál végzik a zarándok csoportok keresztúti ájtatosságaikat. Valószínűleg a múlt század utolsó harmadában épült. A stációkban a pécsi Zsolnay-gyár színezett kerámia-domborművei vannak (XX. századiak).
     Vasútállomása ugyan nincs Hajósnak, de Kalocsáról, Bajáról vagy Kecel irányából helyközi autóbuszjáratokkal és közúton jól megközelíthető.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 78-79.old.)
Bárth János: Az Illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása [doc]
Népi kultúra - népi társadalom XI-XII. 59-117. p. Budapest, 1980
2. megjelenés: Kétvízközi népismeret - Tanulmányok a Duna-Tisza közéről (szerk.: Romsics Imre; Kalocsa 2005)
Kegyszobor


Római Katolikus Plébánia
6344 Hajós
Köztársaság tér 9.
Tel.: 78/404-606
Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Hajós c. fejezete

*
A hajósi Mária-kegyszobor története

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.94-96.old.
Szent Imre herceg, Magyarország éke,
Szűz tiszta élet legszebb példaképe;
Serdülő ifjak pajzsa, menedéke,
Könyörögj értünk.

Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,
Mint liliomszál, amely csak most nyílik;
Oly csillag voltál, mely csak égre illik.
Könyörögj értünk.

Jó magyar népünk alighogy megtére,
Már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére,
Hogy még az ég is óhajtozott érte.
Könyörögj értünk.

Emberi testben angyalmódra éltél,
Térdeden lelt a hajnal és az éjfél,
Az igaz útról soha le nem tértél.
Könyörögj értünk.

Mint rózsát, melyet koszorúba kötnek,
A halál téged olyan hamar tört meg,
Hogy ne légy éke sokáig a földnek!
Könyörögj értünk.

Szent Imre herceg, Magyarország paizsa,
A veszélyt tőlünk karod távol tartsa;
Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba.
Könyörögj értünk.


Fotó: Nagy Zoltán
A kegytemplom
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Szent Teréz szobor
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Nepomuki Szent János
szobor a templom előtti
parkban
Fotó: Nagy Zoltán
Kereszt a templom
bejárata előtt
Fotó: Nagy Zoltán
Német nyelvű felirat
a kereszt talapzatán
Fotó: Nagy Zoltán
A főoltár
Fotó: Nagy Zoltán
A kegyszobor

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Jézus Szíve oltár
Fotó: Nagy Zoltán
Szűz Mária Szíve oltár

Fotó: Nagy Zoltán
Hordozható Mária szobor
Fotó: Nagy Zoltán
Körmeneti zászlók
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A kegyszobor másolata
Fotó: Nagy Zoltán
A kegyszobrot csónakon
hozzák Magyarországra

Fotó: Nagy Zoltán
Mennyezetkép
Fotó: Nagy Zoltán
Régi körmenet képes emléke
Fotó: Nagy Zoltán
Kálvária
Fotó: Nagy Zoltán


Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 304.old.
Az illancsi zarándokok búcsúzása
a kegytemplom előtti keresztnél
Foto: Bárth János 1971.


Légifotók: Civertan Stúdió: www.civertan.hu Légifotók: Civertan Stúdió: www.civertan.hu Légifotók: Civertan Stúdió: www.civertan.hu

A hajósi kegytemplomban Szt. Imre herceg ünnepét (november 5.) követő vasárnapon, Nepomuki Szt. János ünnepét (május 16) követő vasárnapon, és Szűz Mária-királynő ünnepét (augusztus 22.) követő vasárnapon nyerhetők teljes búcsúk.

2009-ben a tavaszi nagybúcsút május 17-én tartjuk.
Rózsafüzér 9.00 órakor, az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik, melyet dr.Finta József mutat be. A szentmise után körmenet.


Vissza a kezdő oldalra